מבקרה - יפתח רונן

דצמבר 2017

אל חברי גבע.

ברצוני לעדכן אתכם על מכלול הפעילויות הנוגעות לשיפור איכות הסביבה ובטיחות הפעילות בבקרה .

בשנת 2017 פעלנו על פי תקן 14001:2015   ISO (אנחנו בשלבי שדרוג לתקן), לשיפור של התשתית המונעת ו\או מקטינה את מכלול ההשפעות השליליות על הסביבה , כתוצאה מפעילות החברה.

פעולות עיקריות שננקטו:

בקרה הפסיקה לבצע פעילות "פסיבציה" ( טיפול כימי בחלקי פליז שנועד לשיפור חזות המוצר ) שהועברה לקבלן משנה בעל ההסמכות והתקנים הנדרשים לעיסוק בחומרים אלו.

כל חומרי מערך הטיפול בשומנים ( דגריזר ) הוחלפו לחומרים " ירוקים" המוכרים ככאלו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

בקרה צמצמה מאד את כמות החומרים המוחזקים באתר ונדרשים בהיתר רעלים, אשר עודכן ואושר השנה, כמו כן מונה עובד ( חבר גבע ) האחראי לטיפול שוטף באחסון החומרים שנותרו.

אחסון חומרים כאלו הוסדר במאצרות מתאימות ותחת גג, למניעת שטיפת שאריות על ידי מי גשם.

בקרה מבצעת באופן שוטף בדיקות מז"ח ( מגוף מונע זרימה חוזרת ) המותקן ומיועד למנוע מצב בו מים עם חומרים מהפעילות במפעל יחזרו לקו מי השתיה של הקיבוץ.

בקרה מבצעת בדיקות שפכים תקופתיות מדי שנה לניטור המצאות חומרים אסורים בשפכים אלו – אנו עומדים בתקן .

כל שאריות החומרים ( נוזלי קרור, שמנים, חומרי דגריזר וכיו"ב ) מפונים באופן שוטף  לרמת חובב על ידי קבלן מורשה ומוסמך.

נחתם הסכם פינוי קרטונים מול "אמניר" המפנה את הקרטונים המיותרים הנוצרים בפעילות בקרה.

כל פינוי השבבים ושאריות המתכת \ מוצרים פסולים נעשה למפעלי מחזור מתכות תוך הפרדת סוגי המתכות השונות באופן המבטיח את אפשרות מחזורן.

פינוי פסולת אלקטרונית נעשה למפעל "אקולוגיה לקהילה מוגנת " בגוש שגב המפעיל בעלי צרכים מיוחדים ומבצע פרוק המוצרים לצורך מחזור \ השמדה באתרים מורשים בחוק.

פינוי הפסולת הגושית באופן מוסדר על ידי המועצה.

סביבת המפעל נסגרה בשערים חשמליים המונעים כניסת מי שאינו מורשה לאזורים התפעוליים, כך אנו מקטינים את הסיכון הבטיחותי שעלול לנבוע מהגעת אנשים לאזורים בהם יש פעילות תפעולית שעלולה לסכן אותם, כמו גם מניעת חשיפה לחומרים שונים.

בברכה יפתח .

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף