משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

תקציב 2018 -  הידוק חגורות.

הגשם שירד על הגבעה בימים אחרונים הביא אנחת רווחה לשוחרי החקלאות המים והסביבה , אבל לא שטף את הצורך הדוחק לבצע צעדי חיסכון ,התייעלות והתאמת מחירים כדי  לעמוד בתקציבים ללא הגדלת חוב בשל צריכה שוטפת.  

שנת 2017 מסתיימת פחות טוב משנת 2016  ועל כך הרחבנו כבר פעמיים בדף.  יש לפנינו משימות מרכזיות חשובות:

ביטחון סוציאלי לסוגיו, בניה ושיפוצים 2009, שנת בית לבנים, שימור איכות חיים  (חינוך בריאות סיעוד תרבות  נוי)  ועוד.

אין  לנו היכולת והפריבילגיה וגם לא ההסכמה הבנקאית  ליצור מחדש חוב בקהילה ולכן אנו חיים מהכנסות עבודה + הכנסות פסיביות  + רווחי תאגידים.

כשיש פחות הכנסות נדרשים צעדי חיסכון ייעול וקיצוץ  , לא פופולאריים ,  שכולם עדיין עדיפים ( לדעתי )  על קיצוץ ישיר בתקציב האישי עצמו מהלך שהכי קל לבצע (  אם יש אישור  אבל פוגע באופן הקשה ביותר באפשרות הבחירה של כל חבר חברה ומשפחה.

לכן אנו מציעים את הצעדים הבאים המופיעים מטה. אלו צעדים ציבוריים משלימים על קיצוצים בתקציב השוטף של ענפי הקהילה שגם בהם אין "חיים קלים" בקיצוץ  חסכון והתייעלות. .   

לגבי צי הרכב הושגה הבנה בין הועדה הכלכלית המזכירות וועדת תחבורה על השמשת טנדר 87  + תקציב 300,00 ₪  ( 240,000 ₪ מתקציב קהילה ו 60,000 ₪ ממכירת רכבים בעלי קילומטראז גבוה 4 – 5 רכבים) .

התקציב מיועד לרכישת לפחות 2 רכבים ל – 7 נוסעים ומעלה והיתר למכוניות 5 נוסעים.

בנוסף מצורף מודל עדכני של חיוב-זיכוי בגין שימוש במים שגם הוא אמור לסייע בהורדת עלויות הקהילה – אישורו מצריך קלפי.  

בשם המזכירות, ההנהלה הכלכלית והנהלת קהילה :  דורון , רענן , יאיר

שבת שלום.

 

 הטבלה הבאה משקפת את  הסבסוד  = הפער בין עלות הסעיף ( רכב , מזון , וכולי )  לבין השתתפות החברים.

 

הצעדים המופיעים בטבלה זו יופעלו על פי החלטת מזכירות + ועדה כלכלית אלא אם יהיה 10 חברים באסיפה שיבקשו משאל.

 

 

הצעדים המופיעים בטבלה זו עוברים למשאל יופעלו רק אם יעברו במשאל שמתוכנן לתאריך  19.1.2018  

 

מודל חיוב-זיכוי צריכת מים – שתי החלופות ( הכרעה בקלפי ) .

רקע

גבע הוא ישוב כפרי המבקש לשמור על צביון כפרי ומטופח.

בסוף 2016 נקבע ואושר במשאל מודל חיוב מים, אך טרם הופעל.

אנו מבקשים להפעיל את המודל, ומציעים מודל חיוב מים מעודכן ומוזל משמעותית המאפשר גם זיכוי עבור חיסכון, זאת לאחר שקיבלנו מספר פניות של חברים בנושא.

להלן נקודות מרכזיות שעלו בפניות החברים, ומעודכנות ביחס למודל הקודם:

· במודל המעודכן מרכיב חיוב ומרכיב זיכוי (במודל הקודם היה מרכיב חיוב בלבד).

· בשל טענות לדיוק המדידה, במודל המעודכן תוספת 4 מ"ק לבית אב, לשמירת  צביונו הכפרי והמטופח של הקיבוץ (במודל הקודם תוספת 2 מ"ק לבית אב עבור טיפוח הגינה).

· נציין שמערכות המדידה בהן אנו משתמשים נבדקו, ונמצאו תקינות ומדויקות לחלוטין.

· במודל המעודכן החיוב הוא על מרכיב המים בלבד (במודל הקודם נוסף על חיוב המים, חיוב גם מרכיב הביוב).

· במודל המעודכן מבוצע חיוב רבעוני כדי לאפשר קיזוזים עונתיים וחריגות חודשיות (במודל הקודם הוצע חיוב חודשי) .

המצב הקיים

ביום ה- 1.7.2011 קבעה רשות המים את הקצאת המים במחיר נמוך (להלן "הכמות המוכרת") לשימוש ביתי בקיבוצים ובמושבים ל- 3.5 מ"ק מים לחודש לנפש ולא פחות מ- 7 מ"ק מים ליחידת דיור.

גבע מקבלת מים מאגודת מים מקומית, שהיא "ספק מים מקומי שאינו חייב בתאגוד".

אגודת המים מחייבת את צרכניה, ואת גבע בפרט, באופן הבא:

שיטת החישוב המקובלת באגודה מתבססת על חלוקה לשתי מדרגות מחיר (כולל מע"מ)

תעריף א – הכמות המוכרת (הקצאה לנפש) - לפי 3.97 ₪ לכל מ"ק

תעריף ב – כל כמות החורגת מגובה ההקצאה לנפש (תעריף א) – לפי 9.698 ₪ לכל מ"ק

 

כיום, החברים אינם מחויבים בגין צריכת המים המוקצבת, או החורגת, והקיבוץ נושא בעלות המים המוקצבת לחבר, ובעלות ההיטל ואגרת הביוב בגין כלל צריכת המים הביתית.

 

היקף צריכת המים לכלל החברים ועלותה במצב הקיים :

הקצבת מים שנתית לגבע, על פי הכמות המוכרת ולפי נפש

30,408 מ"ק

שווי ההקצבה מחושב על פי תעריף א' (3.97 ₪ למ"ק)

120,720 ₪

צריכת מים שנתית נמדדת בבתי חברים, על פי נתוני צריכה בפועל

48,000 מ"ק

הערכת צריכה ביתית שנתית לא מדודה (השקיה לפני השעון למשל)

25,000 מ"ק

סה"כ צריכה ביתית – נמדדת + משוערת

73,000 מ"ק

חריגה שנתית מהקצבת המים השנתית לגבע

42.592 מ"ק

שווי החריגה מחושב על פי תעריף ב' (9.698 ₪ למ"ק)

413,057 ₪

סה"כ תשלומי גבע עבור צריכה ביתית שנתית ולפני היטל ואגרת ביוב

533,777 ₪

יעד חיסכון לשנת 2018:  חסכון של 55,000 ₪ שהם 5,671 מ"ק מים בשנה (כ 8% חסכון)   

להלן המודל המעודכן אותו אנו מציעים לחברים:

מודל חיוב מים

1.  על חשבון הקיבוץ -  הקצאת המדינה לנפש ובנוסף, 4 מ"ק בחודש לכל בית אב עבור הגינה הפרטית (לטיפוח צמחי עציץ וגן).

אפשרות א' לבחירת החברים:

2.  חיוב רבעוני של כל בית אב בגין צריכה החורגת מההקצאה לעיל (סעיף 1), 6 ₪ לכל מ"ק

3. זיכוי רבעוני של כל בית אב בגין צריכה שמתחת להקצאת המדינה6 ₪ לכל מ"ק שנחסך.

אפשרות ב' לבחירת החברים:

2.  חיוב רבעוני של כל בית אב בגין צריכה החורגת מההקצאה לעיל (סעיף 1), 9 ₪ לכל מ"ק

3.  זיכוי רבעוני של כל בית אב בגין צריכה שמתחת להקצאת המדינה9 ₪ לכל מ"ק שנחסך.

4.  באחריות ק.ג. חשמל לספק מידי חודש לכל בית אב, דוח על צריכת המים בביתו.

5.  בבתים להם שעון משותף או מערכת מים לא מופרדת, תחושב כמות המים שנצרכה באופן יחסי למספר הנפשות בכל בית אב.

6.  ההקצאות והתעריפים יעודכנו בהתאם לשינויים בהקצאות המדינה ובמחיר המים, ובכפוף לנתוני רשות המים.

7.  ברזי גינה יחוברו אחרי השעון וצריכתם תימדד כחלק מהצריכה הביתית של בית האב.

8.  חיוב בתי אב בהם יותקנו תשתיות מים לפני השעון, יעשה בהתאם לתחשיב הקיבוץ, והחבר לא יוכל לטעון כנגד הקיבוץ בשל כך.

9.  בוסתנים ינותקו מתשתית מים פרטית ויחוברו לתשתית מים ציבורית. הבוסתנים יהיו נחלת הכלל ופתוחים לכלל ציבור החברים. חברים שיבקשו להמשיך להשקות בוסתנים מתקציבם באמצעות תשתית המים הפרטית המחוברת לביתם ואחרי השעון, יתיר להם הקיבוץ להשתמש במקרקעין שהינו נכס הקיבוץ, וזאת כל עוד הקיבוץ לא נזקק למקרקעין לצרכיו. החבר לא יוכל לטעון כנגד הקיבוץ, אם יחליט הקיבוץ להשתמש במקרקעין לצרכיו.

10. שינוי הנוהל מצריך אישור בקלפי ויפקע אם יחליט הקיבוץ להפוך לקיבוץ מתחדש, אז ייקבע מודל חדש.

11. המודל תקף לשנה אחת, החל מיום אישורו במשאל. לקראת פקיעת תוקפו, יובא המודל לאסיפה ולמשאל, לאישור מחדש.

להלן דוגמה:

מספר נפשות במשפחה

הקצאת מים חודשית למשפחה במימון הקיבוץ

הקצאת מים רבעונית למשפחה במימון הקיבוץ

הקצאת מים רבעונית למשפחה ללא 4 מ"ק בחודש

צריכה שנרשמה למשפחה ברבעון

כמות מים לזיכוי (חיוב) במ"ק

זיכוי / (חיוב) במודל   6 / 6 בש"ח

זיכוי / (חיוב) במודל   9 / 9 בש"ח

1

11

33

21

24

0

0

0

2

11

33

21

10

11

66

99

3

14.5

43.5

31.5

50.5

(7)

(42)

(63)

1

11

33

21

20

1

6

9

2

11

33

21

30

0

0

0

3

14.5

43.5

31.5

45

(1.5)

9

(13.5)

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף