דירת ניצה ועופר נחשון



בהצעת דירה בבית 163

דירת ניצה ועופר נחשון

 

אושרה בקשתם של הלה ויעל לנדאו.

 

המבקשים לערער (מבין מבקשי ההצעה)

 

יכולים לעשות זאת עד ה-4/1/2018

 

ולהגיש זאת בכתב במשרד הבניין.

                

 בברכה רשות הבינוי.

 

תגובות לדף