דף 2304

דף מספר 2304 י' בטבת תשע"ח 26 בדצמבר 2017

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il

נשיאים ורוח וגשם ?

 

צילום: אבשי

מופיע בעלון:
תגובות לדף