הדלקת נרות של צוות הרפת

צוות הרפת מדליק נר שלישי להולדת הנכד השלישי של איקסי ולכבוד שנה חקלאית מוצלחת. 


 

מופיע בעלון:
תגובות לדף