דף 2303

 

דף מספר 2303 ד' בטבת תשע"ח 22 בדצמבר 2017

 

הלו זה חורף?

 

השמעת איך בעמק ארץ מול שמים, מתפללת רגב רגב הבו לנו מים...

מופיע בעלון:
תגובות לדף