סדנת אמצע החיים - מענית

לחברים שלום,

בעקבות פנייתם של חברים רבים שקיבלו הזמנות אישיות להשתתפות בסדנת

 "אמצע החיים- הזדמנויות חדשות", והבעת רצון לקבל פרטים נוספים על הסדנה, הרי לפניכם פירוט של התכנים והמבנה.

זה המקום לציין, שחברים שלא קיבלו הזמנה (מפאת היותם מחוץ לטווח הגילאים 62-75) ומעוניינים להשתתף או לקבל פרטים נוספים, מוזמנים לפנות ויענו בשמחה.

אני רוצה להדגיש כי הסדנא אינה באה לנקוט עמדה בשאלת המשך העבודה או הפסקתה, אלא יוצרת במה לבדיקת הבחירות של כל משתתף לגבי אורח חייו הרצוי והאפשרי לו.

היא מעניקה כלים ליצירת משמעויות ועשיות חדשות העשויות להוות סיבות טובות לקום בבקר. מנחת הסדנא באה מעולם תכני ומקצועי טהור ואינה מייצגת כל ממסד, אלא מביאה מהידע וההבנה שנרכשו בתחום זה באקדמיה, בקיבוצים, בארץ ובעולם.

רקע:

ב30 השנים האחרונות התווספו לישראלי מעל 8 שנות חיים. השינוי הדרמטי בתוחלת החיים הצמיח תופעה חדשה ומרתקת של גמלאות צעירה (מלאה או חלקית) אשר הולכת ותופסת מקום במרחב הישראלי.

תקופת הגמלאות הממוצעת נפרשת כיום לאורך שלוש תקופות גיל שונות (60 ומעלה) בעלות אפיונים וצרכים שונים. באזורים רבים השכילו אמנם לפתח היצע פעילויות נרחב ומרשים לאוכלוסיות המבוגרות, אך קצב השינוי המואץ מצריך ליצור מודלים חדשים נוספים לשכבת הגמלאות הצעירה כאלה המכילים גם מרכיבי עבודה מסוג שונה, ולשכבות הבוגרות יותר על פי אפיונם וצרכיהם הייחודיים.

אנשים מגיבים שונה להזדמנויות הגמלאות. החופש המתרבה עלול מחד להוות איום משתק ומחליא ומאידך הזדמנות מופלאה לשיפור איכות החיים. היכולת לעשות שימוש חוויתי ומעצים במשאב הפנאי, ניתנת ללימוד ופיתוח והיא תלוית אוירה סביבתית-אזורית ועידוד חיצוני. השקעה בתחום זה, תביא ברכה לפרט ולקהילה.

סדנה זו פותחת צוהר לחשיבה מזווית שונה. היא מאפשרת למשתתפיה להתוודע לאפשרויות ולהזדמנויות  המתאימות והמועדפות עבורם. היא עוסקת במרחב האישי, הקבוצתי, הסביבתי והמשותף הטוב שביניהם.

תכנים :

·       מבוא – תופעת הפנאי והשלכותיה; מושגי פנאי-עבודה במציאות המודרנית בישראל.

·       תפיסת הזהות העצמית שלנו בהקשרי עבודה ופנאי.

·       דילמות מרכזיות בבחירת אורח החיים החדש.

·       בדיקה ויצירה של מודלים חדשים לגמלאות צעירה - לגילאי 60-75, ולגמלאות בינונית ומבוגרת לגילאי 75 ומעלה.

·       בניית תמונה עתידית רצויה ברמה אישית וסביבתית.

·       לימוד האפיונים והצרכים של תקופות הזקנה השונות בהקשרי הפנאי עם הארכת תוחלת החיים על מנת להכין את עצמנו באופן הטוב ביותר לכל שלב בתהליך ההתבגרות וההזדקנות.

·       "אמצע הדרך" - 'ספירת מלאי': הידע, הניסיון, ההישגים והיכולות שצברנו, העומדים לרשותנו. 

·       בדיקת מגוון המשאבים והאפשרויות הקיימות עבור המשתתפים, במסגרת הקהילתית-סביבתית ; כולל פנאי בעלות נמוכה, השווה לכל כיס.

·       התנסות בהפגת משקעי עבר שליליים, בצד הכלת תסכולים והחמצות כחלק אימננטי מחיינו.

·       מיקוד הבחירות, ההעדפות והאהבות שלנו ליישום בפועל, בזמן החופשי הנתון לבחירתנו.

·       ניהול סדר יום – כלים לארגון יעיל ומועדף של שגרת היום והשבוע על פי בחירה אישית.

·       המשכיות מול שינוי – בחירות לאורך מעגל החיים כבסיס להחלטות העתיד.

·       מודל הפנאי הרב-ערוצי - זיהוי ערוצי הפעילות בהם אנו מעורבים ו/או נמנעים.

·       בזאר הפנאי – רעיונות ליוזמות מרתקות, גם כדרך לחיזוק שיתוף הפעולה בין הפרט לסביבה .

·       חלומות ותכניות מהלכה למעשה – בנית הגשר בין החלום להגשמתו.

·       זיהוי וצמצום גורמים העלולים לעכב אותנו ביישום התכניות שבחרנו.

·       כלים לתקשורת בין-אישית במציאות החדשה, לצמצום חוויית הבדידות המתחזקת בהזדקנות.

·       מיומנויות ליישום פנאי חדש שטרם הצלחנו לממש, היוצק משמעות ואתגר מיוחד עבורנו, על רקע הבנה שיכולת התחדשות בגמלאות היא ערובה להתמודדות טובה יותר עם קשיי הזקנה.

·       סיום חגיגי אפשרי ב"חוויה בוסתנאית" – עוד דוגמא ליוזמת פנאי מיוחדת (פירוט בדף מס' 10)

 *שמורה הזכות לשינוי ו/או הדגשת תכנים מסוימים על פני אחרים, בהתאם לשקול דעת מקצועי של הבנת צרכי קבוצה ואופן התנהלותה בפועל בסדנה.

מטרת הסדנה:

יצירת כלים שבאמצעותם מוזמן כל משתתף בדרכו הייחודית להתייחס לאורח חייו החדש (בעתיד הקרוב ו/או הרחוק) בו מצטמצם זמן עבודת הפרנסה וגדל זמן החופש והבחירה. לעורר לחשיבה מעמיקה לדרכי ניצול מרבי של הפוטנציאל הגלום בתקופה זו ובהזדמנויות החדשות שהיא מאפשרת. ליבון סוגיות הקשורות בתהליך זה.

מבנה ומתודה:

התכנית מועברת לאורך 40 שעות במסגרת קבוצתית של 15-20 איש, באמצעות התנסות סדנאית המאפשרת לכל משתתף לעבד ולפתח את דרכו הייחודית, תוך שימוש בתובנות ומשאבי הקבוצה, ברמת חשיפה הניתנת לבחירה אישית. בכל מפגש מוענקים למשתתפים כלים לשימוש ופיתוח אישי, העומדים לרשותם לתמיד.

              מועדי ושעות הסדנא:

ינואר-פברואר 2018– תשע"ח

חלק א'

יום ד'  24.1.18

16.00 – 20.30 

יום ה'  25.1.18

 8.00 –  12.30

16.00 – 20.30 

יום ו'  26.1.18

 8.00 –  12.30

 

חלק ב'   

יום ב'  5.2.18

16.00 – 20.30 

יום ג'  6.2.18

 8.00 –  12.30

16.00 – 20.30 

יום ד'  7.2.18

8.00 –  12.30

 

המעוניינים להתלבט ולשאול שאלות נוספות מוזמנים לפנות אלי או להתקשר למרב באופן ישיר   

הנחיה: מרב גלעד-גרנות - (M.A. - חינוך חברתי ופנאי ) – מפתחת ומדריכה תכניות בתחום הפנאי. נייד: 052-3990382 

הכשרה בקורסים: הנחיית קבוצות ; אימון אישי ; תקשורת בין-אישית וזוגית בשיטת האימאגו ; מודעות עצמית.

שבת שלום ובריאות מלאה,

מענית


מופיע בעלון:
תגובות לדף