מבנה מערכת החינוך בגבע

מבנה מערכת החינוך בגבע

אנו רוצים לשתף ולידע לגבי שינוים שנעשו לאחרונה במבנה מערכת החינוך.  לפני כשלושה חודשים שונה השם ההיסטורי של ועדת חינוך למועצת החינוך, שינוי סמנטי בעל ערך, שמטרתו להסדיר את המבנה הארגוני של המערכת. 

תפקידה של מועצת החינוך:

לקבוע ולהתוות מדיניות בנושאי החינוך בגבע, ובסוגיות של הקשר בין החינוך לקהילה. מטרת העל הינה לטפח את מערכת חינוך כמערכת איכותית עם המסורות והמסגרות של גבע, תוך דיון וקביעת נהלים והסדרים.

בין הנושאים על סדר היום של מועצת החינוך: נוהל טיפולים ואבחונים, אישור תקציב החינוך, מעבר לביה"ס חדש בבית אלפא (כן או לא?), מצטייני חוגים, עבודת נערים, בניית מודל השינוי ועוד. 

בהתקדם השינוי, מועצת החינוך תהווה מקום לדיון בסוגיות הליבה ושינוי אורחות חיים בתחומים החינוך.

הרכב חברי מועצת החינוך: יוחאי לימור, הילי לוי, עטרה רצין, אורלי ברזק, רועי לרון, מענית ברעם, ערן גל, רחל קארו ומנהלי היחידות אורה רכס, זהר ברג וגלית אורן.

הנהלת חינוך פעילה:

פורום חינוכי מקצועי שמטרתו התייעצות ודיון על הנושאים השוטפים של מנהלי החינוך גיל הרך, חינוך בלתי פורמלי, חינוך מיוחד ויו"ר מועצת החינוך.

מוזמנים להיות אתנו בקשר,

גלית אורן, זהר ברג, אורה רכס והילה לנדאו

 

הודעה נוספת מטעם מערכת החינוך והנהח"ש: בבקשה לא לשלם באופן פרטי תשלומי בית ספר, חוגים, טיפולים או כל תשלום אחר הדורש החזר לתקציב האישי מהנהח"ש, אלא דרך עדי ועליזה בהנהלת החשבונות.

מופיע בעלון:
תגובות לדף