ממש"א - חדווה שקד

 

איוש תפקידים- תזכורת

לפני כשלושה שבועות יצא מכרז לתפקידים הבאים- נציגי ציבור להנהלת חקלאות, נציג ציבור לועד מכון קילוף ופיצוח שקדים, ונציג ציבור להנהלה הכלכלית. זו הזדמנות להיות שותפים בקבלת החלטות בתחום הכלכלי בגבע. המעוניינים מוזמנים להגיש אליי מועמדותם עד לתאריך 21.12.17.

ימי חופשה

עפ תקנון העבודה-

5.3 מכסת ימי החופש תינתן בתחילת כל שנה, לפי גיל. חבר יהא זכאי ל-16 ימי חופש בשנה. מגיל 50 יקבל החבר 18 ימי חופש, ומגיל 60 – 20 ימי חופש בשנה.

5.4 מועדי היציאה לחופש יקבעו בתיאום עם מנהל הענף, תוך התחשבות בצרכי החבר ובהסדרי העבודה בענף. במקרים חריגים, בסמכות ובאחריות מנהל הענף, בתאום עם מש''א, לדחות יציאה של חבר לחופש באופן זמני (למשל ב"עונות").

5.5  ניתן לצבור ימי חופש משנה לשנה ב"מאגר ימי חופש", אשר יוגבל ל-60 ימים בלבד.

להלן מס' תזכורות ובקשות בנושא חופש-

1.    במידה ונצברו יותר מ-60 ימי חופשה, המערכת מקזזת אוטומטית את ימי העודף בתחילת כל שנה .

2.    בטרם יציאה לחופשה ובמיוחד לקראת חופשה ארוכה של שבועיים ויותר, יש לודא מהי יתרת ימי החופשה (יתרת ימי החופשה מופיעה בדוח הנוכחות שמחולק כל חודש).

שבת שלום, חדוה

***************

מופיע בעלון:
תגובות לדף