משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

לקראת הכרעות תקציב 2018  - ופירורים מהשולחן.

חג הגבעה במלאת לה 96 נחוג ברוב שמחה ובאנרגיות חיוביות , אפשר לומר אפילו אנרגיות ירוקות.  אחרי כל מסיבה יש after -party   ולפנינו כמה מהלכים שנצטרך לקבל בהם החלטות ציבוריות.   

1.    תקציב 2018.

התקציב מחולק לשני נושאים עקרוניים תקציב המשק העסקי ותקציב הקהילה. תקציב הקהילה עצמו בנוי מהוצאות קהילה + תקציב השקעות.  על תקציב הקהילה ארחיב מעט לבקשת חברים שביקשו הסברים נוספים לרשימה שכתב דורון.

א.  תקציב הקהילה – כולל תקציב אישי של החברים בגובה 18 מיליון ₪ ( 45% ) ועוד בקרוב 22 מיליון ₪ ( 55% ) יתר הוצאות הקהילה ( חינוך – בריאות – רכב -  חשמל  - מים – מזון ועוד ) .  

ב.    המקור לתקציב הקהילה הוא בעיקרן: הכנסות המועברות מהעסקים (חלוקת רווחים)  + שכר עבודה וחלף שכר (פנסיה וביטוח לאומי) + הכנסות פסיביות  ( עליהן אומר מילה ) .

ג.    בחלוקת רווחים נלקח בחשבון הצורך לאפשר למשק העסקי להתפתח ולכן ישנה חלוקת רווחים על פי מפתח שנקבע לכל תאגיד ( חקלאות – קלפ"ץ – בקרה).

ד.   בהכנסות מעבודה אנו רואים השנה ירידה שנעה בתחום 1 – 1.5 מש"ח ( לקראת סיום השנה התמונה תתחדד ) .  זו ירידה גדולה והפוכה בכיוונה לנדרש – העלאת הכנסות מעבודה.  משק בריא נשען יותר על הכנסות מעבודה ופחות על חלוקת רווחים ( שכן זעזוע בגורם מחלק רווחים גדול, פגיעתו קשה ) .

ה.   הכנסות פסיביות : אלה הכנסות שמקובל לסווגן כהכנסות שלא מעבודה (  כולל למשל רווחי הון למשוקעים בשוק ההון ) .  עיקר ההכנסות הפסיביות של גבע הן מהשכרות ודמי שימוש. חשיבותן בכך שהן מאזנות מעט ירידה בהכנסות עונתיות ( שכן הן הכנסות על בסיס חודשי בהתקשרויות ארוכות טווח ) .  גם האנרגיות הירוקות  - טורבינות הרוח – חוות סולאריות ( ככל שיאושרו ויוקמו )  יתרמו להכנסות פסיביות  בחוזים ארוכי טווח ( 20 שנה + )  סדר גודל של 250,000 ₪ לשנה כל פרויקט  ובסה"כ כ-  0.5 מיליון ₪  לשנה  למשך 20 שנה ( סכום מצטבר לא מבוטל ) .  אפשר שחלק גדול מהציבור אינו יודע כי העוגן התקציבי של תחומי ליבה ( אותם תחומים שלגביהם ההכרעה לאחר היום הקובע היא שהם מסובסדים באופן קבוע : למשל חינוך בריאות סיעוד ועוד ) בקיבוץ מתחדש הוא ההכנסות הפסיביות  ( בשל היותן מקור יציב שאינו תלוי עבודה – רווחים) .

לכן ההנחיה כרגע כפי שאף עברה בוועדה הכלכלית, היא להתקדם ולנסות להגדיל את  הכנסות הפסיביות של גבע ( ובכלל זה אנרגיות ירוקות ובהשכרות שונות ) .  כל זה לא מונע דיון חשוב בנושא אנרגיית הרוח.

ו.   נושאים במיקוד לקראת דיון התקציב :

רכב :  בדיקה מחדש של הפעלת צי הרכב -  איזה סוגי רכבים צריך  – רכישה או ליסינג – נסיעות בנים בעצמאות כללית / סטודנטים תחת קרלוג הורים/אחים   -  יעילות מערך ההסעות/הקצאת רכבים של עובדי החוץ.

שאלת הפחתת הסבסוד לק"מ (  העלאה ל 80 אגורות לקילומטר נסיעות חברים  2.00 ₪ לקילומטר נסיעות ענפים )  .

כביסה/מתפרת תאים :   ירידה בהיקף הפעילות ב – 40%.  שאלת הפרטה מלאה (  מול תוספת תקציב ) משמעות העלאת מחיר לק"ג מ – 3.5 ₪ לאזור 5.50 ₪ . אפשרות האחרת ביצוע המהלך בשני שלבים שלב ראשון 4.5 ש"ח ואחריו בעוד שנה בחינת שלב שני 5.5 ₪.

חינוך : היקף התקצוב של החינוך הבלתי פורמלי  ובחינה מחודשת של היקף הפעילות והשעות .       

הפרטת מים :  הפעלת מודל חיוב עבור שימוש במים .  בבדיקה שני מודלים זולים משמעותית לחבר, מהמודל הקודם שאושר והוא בתוקף אך לא הופעל.

מספרה -  שולי (  אולי ? ) אבל גרעוני. בבדיקה העלאה של מחיר השירות.

מחלבה -  עדיין גרעוני . בבדיקה העלאת  מחיר מוצרים.

מזון – סבסוד גדול :  בבדיקה הורדת עלויות עבודה ועדכון מחירים.  

המשך תכנית 2009  בניה ושיפוצים  - וכבר הסברתי שהשער לקליטה מתרחב רק בבניה חדשה (  למי שלא מצפה למלאכי השרת ולמחוללי ניסים ).

הכל יגיע להחלטה ציבורית  - אבל כדאי להתחיל לחשוב על החלופות השונות.

המזכירות והוועדה הכלכלית בישיבה ארוכה 5.12.2017  לא אישרו תקציב הקהילה בקריאה ראשונה , והחזירו הצעת התקציב לעדכון תחת הנחיה לקצץ  1 – 1.5  מיליון ש"ח מהוצאות הקהילה ( בין על ידי קיצוץ ובין על ידי הפרטות, או שילוב בין השניים) .

 

2.      שינוי – קיבוץ מתחדש – קיבוץ שיתופי.

שני מפגשים ציבוריים מאחורינו . בתאריך 20.12.2017 יום רביעי  בשעה 20.00  בחדר האוכל  מפגש שלישי ואחרון שעוסק במודלים השונים  והפעם מודל שזור ומודל משולב.

במקביל תהליך המיפוי של הצוות המכין מול  ענפי קהילה בגבע מתקדם  -  זה מצריך זמן  - ללקט ולגבש תוכן מורכב, למידע נגיש  שניתן להבנה על מה מדברים ועל מה צריך להחליט.  

ועוד במקביל – תהליך בחירת גורם מתמחר בעיצומו .  אנו מציגים כבר חלק מהלקחים של הסיבוב הקודם בנושא התמחור .  להערכתי נזמן פגישה ציבורית ( עם המתמחר/ת שיבחר)  במהלך ינואר , על מנת שיציג את תפישתו למודל התמחור שלפיו מוצע לפעול , ויתאפשר לחברים להביע עמדתם – קודם ליציאה לדרך.  

 ככל שאפשר להעריך במהלך אפריל (  חג האביב ) נגיע לתחילת הדיון הציבורי המלא .  עד אז עבודה מרובה של הכנה.

הערה :  אם תהיה בקשה מהציבור להתקדם בכמה מודלים במקביל או שלא להתקדם עם המודל הסקנדינבי בלבד  - נביא זאת להכרעה בקלפי (אמנם זה מעכב מעט אבל זו הדרך ההוגנת  - הכרעה ציבורית)  .  

 אם לא תהיה בקשה מן הציבור נציג המיפוי של כל הנושאים להחלטה רק על הפלטפורמה של המודל הסקנדינבי.

3.      יציבות כלכלית.

בין אם פנינו ל"מתחדש" ובין אם פנינו להמשך "שיתופי"  מוטב לשמור על יציבות כלכלית.

יש האומרים שכאשר המצב הכלכלי טוב מאד הסיכוי לשינוי נמוך.   

ויש האומרים כי כדי להגיע לשינוי יש לעבור משבר כלכלי/חברתי מרסק ומטלטל .  

מכיוון שהנבואה פסקה בישראל וגם בגבע -  מוטב לשמור על יציבות כלכלית בכל מקרה -  ולכן  הדיון על תקציב 2018  משמעותי.  

4.       בתהליך ( רשימה חלקית) .

א.  מודל הפרטת מים.

ב.   עדכון תהליך הקצאת דירות ( מכרזים) .

ג.    דיון בצי הרכב.

            ד.   בדיקת הפרטות שונות כמפורט מעלה.

ה.   ממתינים לתכניות חלופיות להסדרת חניות.

ו.    בדיקת מקורות ושימושים 3 – 5 שנים קדימה.

ז.    העלאת שכר המינימום בגבע והשלכותיו.

5.  ישיבה פתוחה לציבור של ההנהלה הכלכלית :  יום ה' 21.12.2017 בשעה 16.00 במועדון .

תקציב אחזקות 2018

דוח מקורות ושימושים

  אישור תקציב "מוסכים"

עדכון טורבינות רוח .    

שבת שלום – שבת של שערים צהובים פתוחים אל הכביש היורד במעלה הגבעה וממתין למשרד התחבורה שיצוק בו רוח חיים אספלטית.

 שבת קרירה -  כי מצפים לחורף  שיבוא עם קור וגשם.  והשנה הכלניות מבוששות להפציע בשיפוע הצפוני, ורק  מספר כרכומים וסתווניות קצרי קומה אזרו אומץ ומבצבצים להם מתוך הדשא הנמוך. 

שבת של כלבים קשורים או מטיילים עם בעליהם -  כי באמת כמה כבר אפשר לעסוק בכלבים המטרידים חברים (  או בחברים המטרידים כלבים – לפי עמדת חלק מהכלבים )

יאיר קארו.

***************************************

כלבת בגלבוע.

בעקבות גילוי מקרי הכלבת אמש (בחפצי-בה ובנורית), המועצה מקיימת מבצעים של מתן חיסוני דחף.

החיסון יינתן לכל חיות הבית, ללא קשר לסטאטוס ולהיסטוריה החיסונית של החיה, של תושבי היישובים:

·       היום (ג'), יתקיימו חיסוני דחף בקיבוץ חפצי-בה בין השעות: 12:00-16:00, בסככת הסעות הילדים, ליד בניין הדואר.

·       מחר (ד'), יתקיימו חיסוני דחף בנורית, בין השעות: 14.00-16.00, במשרד המזכירות (מקום מושבו של אמנון סתוי).

·       המועצה תקים מחר (ד'), גם חיסוני בקיבוץ בית אלפא, בין השעות: 12.00-14.00, סמוך לחדר האוכל של הקיבוץ.

יודגש כי לא התגלה מקרה כלבת בתוך בית אלפא, אך המועצה מבקשת להגביר היערכות, לנוכח המצב המאתגר המתקיים באזורנו לאחרונה.

אנו חוזרים על קריאתנו לתושבים- להקפיד על הענקת חיסונים לחיות הבית, בהתאם למועד הקבוע עבורם בחוק, וכן להישמע להוראות שפורסמו בהרחבה ובכך להישמר היטב כנגד הכלבת.

תושבים בגלבוע אשר לא הספיקו לחסן מתבקשים ליצור קשר עם המחלקה הווטרינרית, דרך מוקד המועצה (04-6071122).  

כמו כן- תושבים שהיו במגע עם בעלי חיים אחרים החשודים כחולים, מתבקשים לפנות בדחיפות למשרד הבריאות בעפולה: 04-6099000.

שי אלט,

דובר המועצה אזורית הגלבוע.

058-6650088

מופיע בעלון:
תגובות לדף