דף אחרון
כשבגרוש היה חור - והוצאנו 
את הזמן על ביצות וכבישים, 
לא היו חתיכות בארצנו - 
אך היו, יא חביבי, נשים!!! 

אח! איפה, איפה הן, 
הבחורות ההן, 
עם ה"קוקו" והסרפן, 
עם הטוריה 
והשבריה. 
למה כבר לא רואים אותן?!... 

הן היו אז רוכבות, כך ממעל, 
על סוסי אגודת "השומר". 
אך כיום - הן רוכבות על הבעל, 
וחמור - זה כבר עסק אחר...
מופיע בעלון:
תגובות לדף