עדכונים מהגיל הרך - מורן שבילי-רז

עדכונים ממערכת הגיל הרך לקראת פסח:

"שמחה רבה שמחה רבה, אביב הגיע פסח בא..."

ילדי מערכת הגיל הרך החלו בעבודות הפרך- עובדים בטיט וקש, מלבנים לבנים, מכבסים את כל התחפושות, ומקרצפים את כלי המטבח של פינת הבובות וההתרגשות רבה.

 

ולכמה הודעות ותזכורות:

  • יציאת מצריים המערכתית, תתרחש בבקר יום ד', 9/4/14, אחריה נקיים הפנינג, של מצות ועוד פעילות מאחורי גן גני.
  • בערב ליל הסדר, 14/4, המערכת תיסגר בשעה 12:00. 
  • ערב חג שני, 20/4, יתקיים גשר במערכת.

חג חירות שמח לכל בית גבע, לצוותים, להורים ולילדים!

בברכה,

מורן שבילי- רז, רכזת הגיל הרך 

מופיע בעלון:
תגובות לדף