מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה


לחג גבע – מעצבי חיינו

במסע חיינו משפיעים ומעצבים,

מעצבים פנימיים:

שלושה מעצבים גופניים

רעב – האם אנו חשים צורך במזון או במשקה

חום – האם אנו חשים צורך לפשוט או לכסות

עייפות – האם אנו חשים צורך לישון או להתעורר

שני מעצבים נפשיים

עונג - האם טוב לנו ונעים לנו

חרדה – האם אנו מאוימים או שרויים בסכנה

מעצב רוחני אחד

שאפתנות – השאיפה להגשמת רצונותינו ומהוויינו

מעצבים חיצוניים:

במסע חיינו מראות ואנשים,

"המראות" שנקלוט בחושינו:

מראות שבחרנו לראות – מוטים על ידי תענוגותינו

מראות שבחרנו לא לראות – מוטים על ידי חרדתנו

מראות שנכפה עלינו לראותם – מוטים על ידי רעבתנותנו

מראות שכשלנו לראותם נכוחה – מוטים על ידי חומנו

מראות שראינו מבלי דעת – מוטים על ידי עייפותנו

מראות שעצבנו בעצמנו – מוטים על ידי שאיפותינו

האנשים בדרכינו:

אלו שהולידו אותנו – ועיצבו כל תא בגופנו

אלו שהדריכו אותנו – ועיצבו את השקפתנו

אלו שהיו שם – ועיצבו אחרים

אלו שבחרנו להתחכם בהם – ועיצבו את ניסיון חיינו

אלו שבחרו להתחכך בנו – ועיצבו את יחסנו לאנשים

אלו שנבחרנו לחיות איתם – ועיצבו את ילדותנו

אלו שבחרנו לחיות איתם – ועיצבו את בגרותנו

אלו שיצרנו בעצמנו – ועיצבו את אורח חיינו

אלו שלא היו שם ורצינו שיהיו – ועיצבו את תקוותנו

אלו שסופר בהם ואינם עוד - ועיצבו את דמיוננו

אלו שלא נדע לעולם – ועיצבו את בורותנו

אלו שילוונו בימינו האחרונים – ויעצבו את אחריתנו

רעב, חום, עייפות, עונג, חרדה, שאפתנות – הם אלו שדרכם ולאורם ראינו את עולמנו ונמשיך ונראה,

הם אלו שדרכם ולאורם חווינו את האנשים בדרך ונמשיך ונחווה,

לפעמים מצאנו בכך ברכה ונוחם, לפעמים הם צרבו וצלקו את נפשנו,

הם אלו המרכיבים את פסיפס חיינו, הם אלו המעצבים את עולמנו,

הם אלו המשקפיים אותם אנו עונדים, כדי לחוות מראות ואנשים,

כדי להיות מי שאנחנו.

לכל בית גבע, חג שמח, מענג, ומבשר התגשמותן של תקוות גדולות וטובות.

דורון חורב, מנהל קהילה

 

והדרך עודנה נפקחת לאורך

מופיע בעלון:
תגובות לדף