משולחן המזכיר - יאיר קארו

 

בעקבות אסיפה  ולקראת משאל.

האסיפה האחרונה (ישראל עוז)  לפני חג גבע התקיימה  בתאריך 27.11.2017 .  קשיים בתחום איוש המצלמות מנעו צילום האסיפה ושידורה לציבור.

שאילתהאורי ברזק: נושא האנרגיות החלופיות לאן: האם גבע נדרשת להשקיע כסף במיזמים והיכן הוחלט על מיזם אנרגיית הרוח.

משיב רענן: גבע איננה נדרשת להשקעה כספים במיזמי האנרגיה (אשר טרם אושר לביצוע בוועדה המחוזית). ככל שיאושרו מיזמים כאלו הדבר טעון הסדרי חכירה בתשלום. 

דיון נערך בהנהלה הכלכלית בשנת 2014 ובעקבות זאת נחתם מזכר הבנות עם היזם. אך טרם נחתם חוזה.

המועצה קיבלה שורת החלטות בנושא וגבע תומכת בעמדת המועצה. כאמור אין אישור ביצוע בשלב זה.

סוכם:  יחולקו 20  עותקים של חוברת סיכום של המועצה בנושא אנרגיה מתחדשת (צולמו ונמצאים לחלוקה על חלון חדר האוכל).

כמו כן ייערך דיון פתוח לציבור בוועדה הכלכלית באחריות יהודה בכר ורענן.

משאל אקונום:

לאחר דיון  החליטה האסיפה על העברת הנושא - מועמדות יואב גלילי לקדנציה נוספת - להכרעת הקלפי  שיערך ב 8.12.2017 .

הרוב הדרוש בהצבעה  = 60% מבין המצביעים בעד ונגד.

***********************************

היום 1.12.2017 נחגוג 96 שנים לעליה על הקרקע.  שם לפני כמעט מאה שנים עלתה חבורה קטנה מלוכדת ונחושה על גבעה קטנה בעמק.  והיום כמעט מאה שנים מאוחר יותר תמונת ראשונים ניבטת בפני כל בא ויוצא בשערי הגבעה הקטנה ההיא.

אבל מה שהיה אז התאים לאז ואת מה שהיום צריך להתאים להיום , ומלאכה רבה לפנינו.

חלב ודבש שרו והשיר עודנו סוחף :

 

עוד שנה ועוד שנה

הזמן הוא גלגל ענק

ומחר עוד יום שממרומיו

נדאה למרחק.

מעגל נפתח בכל שנה

ומעגל נסלח בכל שנה

ואם דבר לא השתנה

מחר ודאי נצחק

 

אבל כדי לדאות למרחק וכדי לצחוק מחר לא יספיקו המילים "ואם דבר לא השתנה".

קהילה וחברה נשענות על מספר רגליים בסיסיות :  בריאות – חינוך – דיור – פרנסה - צמיחה .

יש עוד אבל אלה מרכזיות. שלוש הראשונות  קשורות ברביעית , וכשהן ניתקות מתפתחים לאיטם מצבים לא טובים.

החמישית  - הצמיחה מבטיחה המשכיות לאורך זמן ובמידה רבה היא תלויה באיכות שלוש הראשונות.

בתחומי החינוך והבריאות מורגשת בדרך כלל שביעות רצון.  בתחום הדיור לא כך המצב.

ובקליטה ? בשנה הבאה 16 מועמדים החיים כאן אתנו יגיעו להצבעה לקבלה לחברות.

אם לא יפקוד אותנו המלאך מעבר לסטטיסטיקה נחצה את רף 300 החברים אותו לא פגשנו באלף השלישי .

ומה בפנינו בשנה הבאה?

חלופת האגודה – אולי תבשיל לקראת הכרעה , יש בה בצד חרדה לאחדים תקוות בניה ושחרור חסמי קליטה – תקוות משפחות רבות .

אין לנו במצב הנוכחי וללא מהפך כלכלי גדול ממדים דרך לאפשר צמיחה גדולה וקליטה גדולה ורצופה המצריכים בנייה בהיקף גדול.

אנו משקיעים מאמץ לשריין תקציב, שנה בשנה, כדי לקדם את תכנית הבניה והשיפוצים מ – 2009.  הביצוע של תכנית זאת יחד עם סבב הדירות, המתנהל באמצעות מכרזים,  

יאפשר הקלה מסוימת בקליטה אבל אינו פתרון ארוך טווח.

איתנות כספית  - מקורות ושימושים – לצורך עמידה בהתחייבויות ארוכות טווח מול צרכי משק.

יש לגבע מספר התחייבויות ארוכות טווח בתחומי הקהילה.

הבולטות שבהן:  הפקדות לפנסיה וגמל ולקרן בעלי צרכים מיוחדים ,  בניה/שיפוצים – 2009 , מימוש שנת בית , ולצדן תחזוקה שוטפת של הגבעה -  החל מתשתיות חשמל ומים שחלקן מיושנות ,  מדרכות  , הסדרת חניות , ריענון צי הרכב לחבר , תחזוקת מבני ציבור ועוד.

ישנו משק ייצרני מפותח שאחזקתו ופיתוחו והגעתו לתוצאות כלכליות טובות הם תנאי הכרחי ליכולת הקיום שלנו.

התרגלנו להשתמש במשאבים שלא שילמנו עליהם ישירות – חשמל ומים זרמו בצינורות, הקהילה שילמה.

ובכן החל מהלך משולב :  הועדה לביטחון סוציאלי -  נתבקשה לבדוק מצב ההפקדות  ,  לסגור פערי מידע בנוגע למצבם של חברים ( מהלך שהחל כבר בפניות לחברים להשלים מידע חסר )  

ולתת הערכה אקטוארית של צרכי ההפקדות לתקופה של 3 – 5 שנים.  זה יאפשר הערכה של ההתחייבויות לצורכי הביטחון הסוציאלי.

ראשי הועדה הכלכלית התבקשו להכין בדיקה של מקורות ושימושים חזויים לתקופה של 3 – 5 שנים  ( כולל אפשרות של חלופת האגודה ) ושילוב שתי ההערכות הללו יגדיר טוב יותר

יכולות מול תיעדוף השקעות וצרכים. המהלך הזה יארך מספר שבועות.

חשמל ומים.  

מודל חיוב החשמל פועל. אני מקווה לקבל משלטונות החשמל תשובות מספריות ברורות לקראת סוף השנה על היקף החיסכון. מודל המים שאושר לא הופעל. לא היינו מוכנים להפעלה הן ברמת התשתיות והן ברמת פניות חברים לעדכן/לשנות סעיפים שונים במודל ובעיקר להוזיל אותו משמעותית.  עשינו זאת.  אנו בשלבים אחרונים של העלאת מודל ( בשתי חלופות עליהן נצטרך להכריע) לחיוב מים הכולל 3 מרכיבים שלא היו במודל המקורי ועונים על פניות חברים  :  הוזלה משמעותית של החיוב  לחריגה  מלמעלה  מ- 11 ₪ לקוב מים לטווח שבין  5 – 6.35 ₪ ( תלוי מודל) .

חיוב רבעוני אחת לשלושה חודשים ולא חיוב חודשי  - כדי לאפשר ויסות עונתי.   אפשרות תגמול על חסכון  - עבור אי מיצוי הקצאת המים ( מודל חיוב-זיכוי )  ולבסוף הוגדלה מעט כמות המים מעל מכסת המים מתוספת של  2 קוב לתוספת של 4 קוב.  בכך אנו מקווים לעודד חיסכון , להפחית  סכום נכבד מהוצאות הקהילה "שזורם מעצמו "  , להתגבר על טענות הנוגעות למידת הדיוק של מדי   המים ( למרות שהחברה הציגה חזור והצג מסמכים המעידים על בדיקות המדים ועמידתם בתקנים ,  וכן כמובן ישנו תמיד הסיכוי כי צינור מים ישן ומחורר זולג בסתר.

איחוד התקציבים.

הייתה סערה , הגלים שככו ,  וזה עובד היטב. מתרגלים. שינוי הרגלים מצריך רצון ומאמץ. 

עד כדי כך טוב זה עובד שחבר צעיר בעל משפחה סח לי לאחרונה :"עזוב את השינוי מעולם מצבנו לא היה טוב יותר כמו אחרי איחוד התקציבים ".  אבל זו בדיוק הסכנה  - ההתרגלות לקיים ללא ראיית הסיכונים לעתיד.  כמובן לא כולם מרוצים ומאושרים באותה מידה.  ככל שאפשר להעריך כרגע לא צפויים שינויים במסגרת התקציב. במקביל אנו בודקים אפשרות להפרטה מלאה (כנגד תקצוב נוסף)  של כביסה ומחיר קילומטר.

פרנסה ושכר המינימום.

מעגל נפתח  ומעגל נסגר.  כדי לקיים קהילה (שלא על בסיס הקהילות החרדיות מתרומות) צריך שיהיה לנו יכולות כלכליות ואיתנות כלכלית. החקלאות מסיימת שנה שניה טובה , מפעל הקלפ"ץ שנה טובה נוספת ומסיים החזר ההשקעה ,  גם את חוב הקהילה שעבר ל"גבע אחזקות" אנו קרובים לסיים.  בקרה  -  מאמץ גדול למכור יותר שעולה בהצלחה , מאמץ עצום בהמשך לשפר רווחיות.

ומה נשאר ?  כ  – 100 עובדי חוץ  שהפך לענף ההכנסה מעבודה הגדול בגבע. כמעט הכפלה בתוך 3 שנים .  אין ספק שרוחות השינוי מרחפות מעל התזוזה הזו.  זה מקרין על נושאים רבים שיעלו בהמשך – התאמת לוח הזמנים של ענפי השירותים כך שיאפשרו לעובדי החוץ שימוש רגוע במערך השירותים. לחץ של מספר רכבים גדל על החניות בגבע והתנועה בכבישיה ועוד. מאידך ההכנסה הממוצעת מצריכה שיפור.

שכר המינימום במשק עולה ב1.12.2017 ל – 5300 ₪  שכר המינימום שנקבע בגבע לפני 4 שנים 4500 ₪ .  זה ישתנה בקרוב פשוט כי זה כבר מזמן לא ריאלי ותלוש מרמת החיים בגבע.

ולבסוף השינוי.

המפגשים החלו – התגובות חיוביות.  עוד עבודה רבה איטית ומורכבת לפנינו.  סיום איסוף המידע  ,  שתי פגישות נוספות על מודלים ,  התכנסות לגיבוש הצעה ( ובה 3 חלופות )

על פי המודל הסקנדינבי ( אם יהיה צורך נכריע על כך בקלפי )  ,  יציאה להליך תמחור משרות מחודש (  איתור המתמחרים כבר החל) , גיבוש כל המידע והבסיס הכלכלי שלו לתחילת הדיון הציבורי על הפרטים  החל מהכרעות ראשיות  - ערכי ליבה  תקציב קיום הוגן ועוד , וגמור בתקצוב אופטלגין ומחיר בצל ירוק בכל-בו בליל הושענא רבא.

ותמיד מרחפת השאלה  - היש ויהיה בנו הכח והרצון למהלך חלוצי כחלוצי הגבעה ההיא אי אז לפני 96 שנים או שניקלע לגורלה של יגור על שנות הדשדוש והשיתוק.

שבת שלום וחג גבע שמח.

יאיר קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף