משלחן המזכירות - צלילה

משולחן המזכירות

אסיפת  חברי קב' גבע נערכה ביום ג' 1.4.2014.

בסדר היום עלו הנושאים הבאים:

1.      בחירת חברי ועד הנהלה (שהם חברי המזכירות) הרשמי של קב' גבע:

צקי גפן, ענת נצר, סמדר פרנס, יאיר עמית, בועז ענבר.משך תקופת כהונה – 3 שנים.

האסיפה אישרה את נציגי הוועד.

2.      תוכנית השקעות קהילה לשנת 2014. הוצגה ע"י מנהל הקהילה איציק מור.

  לאחר הצגתה במזכירות והנהלה כלכלית האסיפה אישרה את מסגרת התוכנית ואת סעיפיה למעט סעיף מס' 2 רכבי הסידור.

מסגרת ההקצבה לסעיף זה, 350,000 ₪ נשארת בתוקפה. עם זאת ייערך דיון נוסף לגבי סוגי הרכב ומספרם.

3.      האסיפה אישרה את הצעת המזכירות לפתיחת הליך ברור בקבוצות דיון בנושא "פני גבע לאן".

המזכירות תמנה צוות בן שלושה חברים לארגון קבוצות דיון. את הדיונים ינחה יועץ חיצוני ולכך אושר סכום של 10,000 ₪.

סיכומי קבוצות הדיון יוצגו לציבור לידיעה וקבלת החלטות כיצד ממשיכים בהליך.

נמסרה הודעה באסיפה: עקב חוסר אפשרות לכהונת בני זוג במזכירות, סמדר פרנס כנציגת ציבור ורענן פרנס כמרכז-משק, החליטה המזכירות להמשיך את כהונתה של סמדר כחברת מזכירות, כאשר רענן יוזמן (ללא זכות הצבעה) בכל נושא בו נידרש למומחיותו.

מישיבות המזכירות

1. לישיבת המזכירות האחרונה הוזמן אבשלום דולב מטירת צבי, שהציג הליך שינוי ארוך שנים שהתרחש בטירת-צבי. הליך מאוד משתף שברובו עסק בגישור ובניית הסכמות בין החברים ובסופו נבנו מודלים לשינוי שבחרו החברים. למדנו מעט על מהות הליך מורכב זה של שינוי בקהילה.

2. חסרים לנו מועמדים לנציגי ציבור נוספים (שניים) למזכירות. אנו זקוקים ל 5-6 מועמדים כדי שלציבור יהיה טווח בחירה.

3. סיכומי משאלים:

משאל מס' 1 -  אושר מחירון מוצרים בהפרטת מזון.

משאל מס' 2 – ההפרטה בפועל (חיוב, זיכוי) תחל ב – 1.5.2014.

********************

רענן פרנס החל כהונתו כמרכז-משק ב 1.4.2014. (מספר  טלפון נייד : 5607).

ברכות לכניסתך והרבה הצלחה בעמלך.

מאחלים כל האזרחים. 

********************

לעופר שהשקיע חמש שנים מאומצות בתפקיד התובעני של ריכוז-משק תודה רבה

מקרב לב ודרך צלחה .

מכולנו

 

שבת שלום, צלילה לקס

****************************************************************** 

משולחן מנהל הקהילה

בתקופה האחרונה בוצעה הרחבה ביקב, הרחבה זו מאפשרת  עריכת אירועים גדולים יותר ביקב.יתאמו עם האחראים (גיל  גוריון ואיתן לוין), עלות שימוש ביקב לחבר תהיה 500 ₪. ביקב נערכים אירועים לאנשיםחיצוניים, כמו  ערבי שירה. חברים אשר יהיו מעוניינים להשתתף  בערבים אלה יודיעו מראש למנהלי היקב להבטחת מקום. מחיר כרטיס לחבר – 50₪. (חיוב בתקציב)


אביב


מופיע בעלון:
תגובות לדף