משולחן המזכיר - יאיר קארו
משולחן המזכיר

אסיפה

 

ביום שני הקרוב 27.11.2017  אסיפה במועדון לחבר בשעה 20.00

 

סדר היום:

 

1.      שאילתות והודעות

2.      מועמדות יואב גלילי לאקונום גבע- העברה לקלפי.

 

                                       המודל הסקנדינבי  - מפגש שני

 

ביום חמישי 30.11.2017  בשעה 20.00 בחדר האוכל

 

מפגש שני עם אילן מאייר על המודל הסקנדינבי.

 

בואו בהמוניכם לשמוע ללמוד לשאול .

 

שבת שלום                                                                         יאיר קארו

                                                                  **********

                   

                                כרטיסי אשראי -   הנוהל החדש של בנק ישראל.

 

 

הנוהל החדש שנכפה על חברות המנפיקות כרטיסי אשראי ובהתאם להנחיות בנק ישראל הוא כדלקמן:

 

לא ניתן להנפיק כרטיס אשראי ללא חתימת הנהנים בחשבון כי הם מאשרים את הנפקת הכרטיס.

בחשבון של תאגיד מסוג קבוץ הנהנים הם כלל חברי הקבוץ ומוסדותיו משמע נדרשת חתימתם של כלל חברי הקבוץ או שניים שיסכימו לחתום כי הם הנהנים מחשבון זה.

המלכוד הזה טרם נפתר. ישראכרט פועלת מול בנק ישראל בנושא. אם יהיו שינויים נעדכן.

הוצע לכל הצעירים שהגיעו לפרקם לפתוח חשבון בנק אישי ולקבל כרטיס אשראי ישירות מחשבונם.

את יתרת תקציבם נעביר מדי חודש לחן הבנק שלהם לכיסוי התחייבויות שנעשו בכרטיס האשראי האישי שלהם.

כרטיס אשראי שנסגר בשל חוב משמעותו מהיום אי יכולת לקבל כרטיס מחודש המחובר לחשבון גבע.  

 

אלי מזרחי – גזבר גבע

050-7261619

04-6535751

פקס 04-6531745

מופיע בעלון:
תגובות לדף