דף מספר 2299
דף מספר 2299 ו' בכסלו תשע"ח 24 בנובמבר 2017

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.il


זריעת חיטה במאגר שאול


צילום: מאיר רם

מופיע בעלון:
תגובות לדף