חבר בועד הנהלת משקי בית שאן

הנדון: קול קורא להגשת מועמדים לחברים בועד הנהלה משקי בית שאן ובועד הנהלה אחזקות שאן

עקב סיום קדנציה של 2 חברים בועד ההנהלה של משקי עמק בית שאן ובועד ההנהלה של אחזקות שאן, נדרש צוות האיתור להציע לאסיפה שמות של 2 מועמדים לכהונת חברי ועד.

 

חבר ועד הנהלה – הגדרת תפקיד:

קדנציה:

חברי ועד ההנהלה יבחרו לקדנציה של 4 שנים (חבר הנהלה לא יוכל לכהן יותר משתי קדנציות רצופות).

דרישות התפקיד:

  • חבר באחת האגודות החברות בקבוצת שאן.
  • השכלה, ידע, נסיון או מומחיות באחד או יותר מהתחומים הבאים: כלכלה, כספים, משפט, בנקאות, חשבונאות, ניהול סיכונים.
  • בעל נסיון בתפקיד ניהולי.
  • בעל ניסיון בתפקיד ציבורי.
  • לא יכהן אדם כדירקטור אם עיסוקיו האחרים אינם מותירים זמן מספיק בידו למילוי תפקידו זה.

 

המעוניינים להגיש מועמדים מוזמנים להעביר קורות חיים לאורלי לנצמן גרינפלד.

בפקס:               04-6588979

או בדוא"ל:         orli@shan.co.il

 

 

את המועמדים יש להגיש לא יאוחר מיום: 05.12.2017

כניסה לתפקיד ינואר 2017.

 

** צוות האיתור: צביקה ורד, יוסי קנר, ירון לוינס, יובל דולב
תגובות לדף