מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

 

כביש הכניסה לקיבוץ

במסגרת התקנת מערך קולטים וחיבורו לתשתית החשמל של הקיבוץ, נחפרו בקרקע שוחות דרכן הועברו כבלי החשמל. באזור המוסך ובמגרש החנייה הראשי של הקיבוץ, הוסר האספלט ונגרמה אי נוחות רבה לחברים. השבוע הסתיימה סלילת הכבישים שנפגעו, ובהזדמנות זו נסללו אותם בורות בכביש הכניסה לקיבוץ, בורות שהיוו מפגע. העבודה טרם נסתיימה ונדרש ניקוי של האזור בו בוצעו העבודות. תודה שלוחה לאלדד בן ארי ולערן נבון, העוסקים במלאכה.

רחבת חדר האוכל וכביש הבטון המוליך אליה

רחבת חדר האוכל, שהיא הפנים של הקיבוץ, מרגישים בה את שיני הזמן. כך גם שביל הבטון המוליך מחדר האוכל אל המועדון לחבר. בשבוע הבא כך אנו מקווים, נחל בתיקון הליקויים במקום. צפויה אי נוחות לבאים, עד לסיום העבודות.

בנייה חדשה ושיפוצים

התחלנו בשיפוץ ביתם של משפחות גורן וגרייצר, ואנו מתקדמים בקצב משביע רצון. באשר לבנייה החדשה, לא רואים כל התפתחות בשטח, אך אנו פועלים מול היועצים והאדריכלים ומול המשפחות העתידות לאייש את הבתים החדשים. נערכו מדידות של תאי השטח המיועדים לבנייה, נערך סקר קרקע ראשוני, נערכה פגישה עם אדריכל הנוף לטובת העמדת המבנים, וצפויות פגישות נוספות בשטח. האדריכל אליאב פרייס נפגש עם המשפחות והציג בפניהם את תכניות הבינוי שאושרו במשאל גבע, ובמקביל, רשות הבינוי הקימה מנהלת בנייה אשר תלווה את התהליכים הכרוכים בבנייה ותהווה כתובת למשפחות. התהליך מורכב ולעיתים מורט עצבים, אך בהובלת כרמלה גלילי יו"ר רשות הבינוי, אנו משתדלים לעשות את המיטב כדי להתקדם נכון מול המשפחות ומול היועצים השונים.

מודל חיוב מים

עודכן מודל חיוב המים והוא יוצג בפני המזכירות, ולאחר מכן בפני האסיפה ולהצבעה במשאל. המטרה, להפעילו בינואר 2018. עד אז אנו פונים לחברים ומבקשים לבדוק את דוחות המים שלהם ולהתריע בפנינו על תקלות או צריכת מים לא ברורה.

תכנית תקציב 2018

תכנית תקציב ראשונית הוצגה בפני הנהלת קהילה. נסקרו מספר מגמות העולות מהנתונים, כשהבולטת והמדאיגה בהן היא ירידה במספר חברי גבע העובדים בבקרה. כמו כן נסקרו פערים בין תוצאות 2016 לתוצאות החזויות ל 2017. ברצוני להודות למנהלי הפעילויות שהגישו כל אחד את תכנית התקציב ותכנית ההשקעות לענף שבאחריותו, וכן לכל אותם מנהלים איתם נפגשתי. כמו כן תודה לאלכס ידין שעזרה לי עד כה ונמצאת בחופשת לידה, ולעדי אלקיים אלוני, תודה לשתיהן על עזרתן בעיבוד הנתונים. תכנית תקציב הקהילה תוצג בפני המזכירות ולאחר תיקונים ושיפורים ככל שידרשו, תוצג בפני האסיפה לאישור.

התנצלות

בתקופה האחרונה מוטל עלי עומס בגין בניית התקציב, והכנת החומר עבור מודל השינוי. על כן אני פחות זמין לפגישות עם חברים, ולעיתים אף קצר רוח, ועל כך התנצלותי. אני תקווה כי תקופה עמוסה זו, תסתיים בפרק זמן של כשבועיים ימים.

ולסיום, אומרים כי אנשים ואומות נוהגים בחוכמה, רק לאחר שמיצו את כל שאר האלטרנטיבות.

לשבת של שלום ומנוחה, שנשכיל לבחור באלטרנטיבות ראויות, אם בחרנו שלא לנהוג חוכמה.

דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף