דף מספר 2297
דף מספר 2297 כ"א בחשון תשע"ח 10 בנובמבר 2017

עריכה והדפסה : נעה ידין  ועדנה לנדאו

עריכה באינטרנט: טל גולן  אייל אורן

הדף באתר גבע www.kvgeva.org.il. הערות, כתבות, מכתבים, בקורת ומחמאות מהבית ומהפזורה אפשר לשלוח ל  e.mail שלנו: daf@kvgeva.org.ilשבשבות רוח או כדורים פורחים???ר. רשימה בדף

מופיע בעלון:
תגובות לדף