בעקבות התוכנית לטורבינות בעמק

בעקבות התכנית להקמת טורבינות רוח ותחנות כוח

 

הביא לדף אורי ברזק

 

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף