שער 2107

הראשון במאי

הראשון במאי יגיע השנה

גם לפני שנה הוא בא

הראשון באפריל כבר אצלנו

בשנה הבאה גם יבקרנו

שני תאריכים בני חלוף

אחד מהם יום הבלוף

שני חג ומועד אדום

לעובדת ועובד זהו היום

מתי נשלם "אמיתי" על המזון?

נידונה סוגיה אדירה בהמון

האם ביום הבלוף השנתי

או ביום מעמד עובד העולמי

חכמי הקבוצה ישבו והציעו

משאל חברים , רוב מיוחס הגישו

הפור כאן נפל

נתחיל לשלם ב"אמ" ביום הפועל האומלל

 

פנייה לי לכם מובילי הציבור

אנא שנו המועד לשני במאי-האם ברור?

שעם עבדים מזי רעב

יהנו מיום תשלום פחות עכשיו

                                  צקי


מופיע בעלון:
תגובות לדף