דרוש/ה מנהל/ת קהילה עין שמר

דרוש/ה מנהל/ת קהילה

יעוד:

אחראי/ת מערכתית על התנהלות תקינה של ענפי הקהילה והועדות, מנהל את תקציב הקהילה.

תחומי אחריות:

·         ניהול  הקהילה על פי תכנית עבודה שנתית, קידום ביצוע החלטות הנהלת הקהילה  ובקרה על יישום ההחלטות.

·         פיתוח ומיצוי היכולות של ענפי הקהילה, בטווח הקצר והארוך.

·         אחריות לביצוע החלטות האסיפה הכללית, ועד ההנהלה והנהלת הקהילה בעניינים שבתחום הקהילה.

·         ליווי, הדרכה ובקרה של מנהלי הענפים ורכזי הוועדות בהתנהלות השוטפת וביישום החלטות שהתקבלו באסיפה הכללית, בוועד ההנהלה ובהנהלת הקהילה.

·         גיבוש המלצה לתקציב שנתי לקהילה ואישורו בוועד ההנהלה ובאסיפה הכללית וניהולו בפועל, לאחר שיאושר כאמור.

·         אחריות לכך שצורכי הפרט (חברים, תושבים, צעירים, מועמדים) יקבלו מענה מהגופים הרלוונטיים בהתאם להחלטות הקיבוץ.

·         הוצאה לפועל של מדיניות והחלטות הקיבוץ בנושא קליטה וצמיחה דמוגרפית.

·         ניהול הליך הקליטה על כל היבטיו תוך ממשק ועבודה משותפת עם צוותים שונים.

·         יישום תהליכים חברתיים ותהליכי שינוי בקהילה הנגזרים מהחלטות הקבוץ.

·         פרסום לחברים על הנעשה בתחום הקהילה בכלי התקשורת  הפנימיים המקובלים.

·         שותף להליך מינוי והחלפה (סיום עבודה) של מנהלים במגזרים שבאחריותו.

·         ייצוג הקיבוץ בבוררויות בענייני קהילה.

·         אחריות על נציגי עין שמר בבעלות מבואות עירון.

·         אחריות על התשתיות שבתחומי הקהילה ..

·         שימור וחיזוק קשרי חוץ וגיוס תקציבים, מענקים ושירותים מהמדינה, מהמועצה האזורית, מהתנועה הקיבוצית, מארגוני הקניות וכיו"ב.

כישורים נדרשים:

 • תואר אקדמי רלוונטי – חובה
 • ניסיון בפעילות ציבורית וניהול
 • הבנת הקיבוץ כמערכת וכאורח חיים
 • יכולת הובלת תהליכים מורכבים
 • יכולת ניהול מנהלים.
 • יכולות ייצוגיות וניהול מו"מ.
 • הבנה ויכולת למידה מהירה בתחומים מורכבים
 • יחסי אנוש טובים גמישות, יוזמה ודינמיות.
 • יכולת עבודה בתנאי לחץ.
 • אמינות ויושרה.
 • יכולת ניסוח בעל פה ובכתב.
 • יכולת עמידה מול קהל.
 • שליטה במחשב.

 

ממשקים:

ניהול ישיר: הנהלת קהילה, מנהלי ענפי השרות, מנהל/ת משאבי אנוש.

חבר/ה : ועד הנהלה, הנהלת חינוך פעילה, הנהלת חינוך רחבה, צוות מש"א, ועדת כספים, ועדת רכב, צוות דיור, רשת ביטחון, הנהלה כלכלית, צוות יזמויות, קרן לעזרה הדדית (על פי בקשה של הצוות) צוות תאום , צוות בעצ"מ , ועדת קבלה. צמ"ד, ו קליטה , צוות שיוך דירות. מנהלות בניה.

השתתפות בפורומים בהם נקבע כי מנהל הקהילה הוא נציג הקיבוץ וייצוג הולם של אינטרס הקהילה, בפורומים בהם מכהן.

מקור סמכות: האסיפה הכללית

כפיפות ניהולית: יו"ר קיבוץ

היקף משרה: חלקי כ 80%

דרך בחירת התפקיד: הנהלת מש"א או צוות איתור שיוקם לצורך כך, ימליץ לאסיפה על מועמד מתאים. הבחירה תיערך בקלפי ברוב רגיל.

קדנציה: 3 שנים

מועמדים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים לפנות בצירוף קורות חיים

לשרית במייל sarit@ein-shemer.com עד תאריך 07.11.2017

תגובות לדף