משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

האסיפה שהייתה, הקלפי שלפנינו  והפגישות שניפגש.  

בערב ה – 23.10.2017 התכנסה אסיפה מרובת משתתפים  ( 16 )  במועדון לחבר,  

לדון ולהחליט בשורת נושאים.

·       האסיפה נפתחה בשאילתה של רחלי וייס ( בהנחה שאני מסכם נכון ) מדוע יוצג לקהל, בפגישות שנקבעו עם הצוות המכין, "רק מודל אחד" - המודל הסקנדינבי  , ורחלי העלתה בקשתה להציג מודלים נוספים.

אנו סבורים שלאחר המפגשים  15.11 ו 29.11  יתברר כי מוצעות 3 חלופות מרכזיות:  מיסוי נמוך – מיסוי ביניים  - ומיסוי גבוה ( זהו המודל הקלאסי הסקנדינבי עליו מדבר אלישע שפירא), ויתברר האופן שבו ניתן לשלב תחת מסגרת מרכזת אחת שורה של נושאים ובהם  ( מעבר לעושר הנושאים הנמצאים תחת מיפוי) :

אופן הבחירה של ערכי ליבה ( נשענים על תקציב קהילה  ) – ערכיים גמישים ( שילוב של מיסוי ותקציב קהילה – מה שקרוי סבסוד ) וערכים מופרטים  -  בתשלום מלא, תקציב קיום הוגן  ועוד מושגים שיש להבינם,  

ניתן יהיה להתרשם מרוחב היריעה ואפשרויות הבחירה , כמו גם מהאופן הפרקטי שמאפשר השוואה ומשמעות תקציבית בין כל חלופה.  

·       יהודה בכר לקדנציה נוספת כיו"ר גבע אחזקות.

האסיפה אישרה לאחר דיון  ,בחירה בקלפי של יהודה בכר לקדנציה נוספת של 4 שנים  - הרוב הדרוש  60% . הקלפי ביום שישי 3.11.2017

·       ועדת פרט בחירה מחדש והוספת שני חברים .

האסיפה אישרה את הרכב ועדת פרט כדלקמן : יו"ר רינה ידין (נבחרה בקלפי)   חברים  : אבנר בן יהודה, דפנה רצין, דיתה לנדאו, איריס חרפ, צור פלג, ליאור אלוני.

·       קבלה לחברות:

האסיפה אישרה להעביר לקלפי להצבעה לקבלה לחברות :  אילן אלוני ,  הדר ניר , יוסי שמש  , שקד ידין שמש.  

על פי  תקנון האגודה השיתופית סעיף 28 קבלה לחברות,  נדרש : 

א.    רוב של שני שליש ( בעד ) מכלל המצביעים בעד ונגד.

ב.     לפחות מחצית חברי גבע ( בעלי זכות הצבעה ) הצביעו בעד.  כיום 284 חברים (  !! )  לכן נדרשים לפחות 142 מצביעים בעד.  

הקלפי ייערך 3.11.2017  ומצריך השתתפות ערה של חברי גבע.

·       לימודים:

האסיפה אשרה העברת לימודי ליהי נחשון להצבעה בקלפי ( רוב רגיל ). הקלפי ביום  שישי  3.11.2016 .

·       נוהל מכרזים – הצעות מעבר דירות  - רשות הבנייה.

כרמלה הציגה הצעת הרשות לעדכון הנוהל שאושר להפעלה בראשית השנה  - תחת ההחלטה להחזירו לדיון נוסף לאחר הרצה וצבירת ניסיון.

בדיון עלו הערות, של מספר חברים וחברות, המצריכות עיון ודיון משלים ברשות הבינוי – ולאחר שרשות הבינוי תגיש נוסח עדכני יוחזר הנושא לאסיפה.

שבת ברוכה – גשמים באופק,  ושער צהוב נפתח ונסר נפתח ונסגר תחת עיניהם הצופיות, ממרום תמונתם, של מקימי קבוצת הגבעה.

יאיר  קארו.

מופיע בעלון:
תגובות לדף