דיון בהמשך העסקה של יהודה בכר - רענן פרנס ; חדווה שקד

 

בע"ה               ‏‏‏כ"ח אלול תשע"ז,  ‏19.09.2017          

דיון בתום קדנציה של יהודה בכר כיו"ר אחזקות

מזכירות גבע בישיבה מיום 22/8/2017 מבקשת מההנהלה הכלכלית (ועד אחזקות) לקיים  דיון על סיום הקדנציה של יהודה בכר כיו"ר אחזקות ולגבש המלצה שתובא בפני המזכירות.

מתוך תקנון הנהלה כלכלית 2004.

בתאריך 13/9/2017 התקיים דיון בתום קדנציה בת 4 שנים של יהודה בכר כיו"ר ועד אחזקות גבע.

יהודה הביע את נכונותו להמשיך בתפקידו לקדנציה.

מתוך פרוטוקול ועד אחזקות (הנהלה כלכלית) :

"יו"ר הנהלה כלכלית – יהודה בכר סיום קדנציה (הדיון נוהל ע"י רענן).

יהודה יצא מהישיבה, ומסר שהוא מעוניין להמשיך לקדנציה נוספת של 4 שנים.

החברים התבטאו בחיוב על דרך ההובלה של יהודה בקדנציה הנוכחית, הן בצד המקצועי והן בפן האישי.

הוחלט להמליץ למזכירות להעמיד את יהודה לקדנציה נוספת , רענן וחדווה ירכזו את הנושא במסמך לחברי המזכירות . בעד 12 ללא מתנגדים."

ריכוז עיקרי הדיון:

·       ליהודה יש היכרות טובה עם גבע, קדנציה נוספת תאפשר יציבות במערכת הכלכלית (במיוחד לאור העובדה שצפויים סיומי קדנציות נוספים במגזר העסקי בעתיד הקרוב).

·       ניכר כי יהודה מבין היטב את תפקידו ואת מיקומו בעץ האירגוני, נותן מבט-על למקבלי ההחלטות ביומיום.

·       ההתרשמות היא שגבע, עתידה וטובתה עומדים לנגד עיניו.

·       ליהודה יחסי אנוש טובים, נוח לעבוד אתו, הצוות הכלכלי המוביל יו"ר, גזבר, מרכז משק, עובד בהרמוניה, דבר המאפשר קידום תהליכים.

·       ליהודה גישה כלכלית רציונאלית וסולידית, גורם ממתן.

·       בשנים שיהודה כיהן בתפקידו ניתן לראות צמצום משמעותי בחוב של גבע, על אף תהפוכות כלכליות שונות שגבע ידעה.

·       יהודה תרם תרומה גדולה בישיבות הנהלת החקלאות- בידע, אופטימיות ופרגמטיות. מתאים לאופי של גבע.

·       נקודה לשיפור - יש חשיבות לכך שיהודה בתוקף תפקידו יושב בבקרה, ועל אף שהוא רק אחד מתוך חברי הדירקטוריון המייצגים את הבעלים, ייתכן שהיה צריך להתערב יותר בדינמיקה, בשינויים ובאתגרים בבקרה.

בברכה, חדוה שקד, רענן פרנס

מופיע בעלון:
תגובות לדף