משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

לקראת אסיפה גדולה – ועוד.

 תמו חגי תשרי. הבריכה נסגרת החגיגה נשארת. השערים הצהובים פתוחים לרווחה ומחבקים את העולים והיורדים בכבישי הגבעה.

לאחר חופשה מסוימת בשל החגים הגיע גם עת עדכון  -  מה קורה – מי עושה – מה זז  - על מה מדברים.

1 ראשית מזמן לא הייתה אסיפה גדולה – אז הנה אחת כזו. .

  אסיפה 23.10.2017   יום שני 20.00 במועדון לחבר .

א.      שאילתות והודעות.

ב.     בחירת  יו"ר גבע אחזקות,  קדנציה שניה – יהודה בכר.( אסיפה ולאחר מכן משאל ברוב 60% )   

ג.   אישור העברה לקלפי  לקבלה לחברות:  אילן אלוני, הדר ניר , יוסי שמש , שקד ידין שמש).

ד.   הרכב ועדת פרט ( רינה ידין יו"ר – נבחרה בקלפי).

לאישור אסיפה: אבנר בן יהודה,  דפנה רצין,  דיתה לנדאו, איריס חרפ,  צור פלג, ליאור אלוני.

ה.       נוהל מכרזים  -  מעברי דירות ( רשות הבינוי) .

 ו.     ליהי נחשון – לימודים.  

 המלצת ההנהלה הכלכלית למזכירות לגבי קדנציה נוספת ליהודה בכר מצורפת.

המזכירות וועדת קליטה מברכים את המועמדים העולים להצבעה בקלפי  ומאחלים להם הצלחה בהצבעה וחברות טובה ורבת שנים.

נוהל מכרזים  - מעבר לדירות . על-פי החלטת אסיפה קודמת אושר הנוהל להפעלה לתקופה קצובה וחוזר כעת לאישור סופי של האסיפה. זאת לאחר שנצבר ניסיון הפעלה לקחים ומסקנות המובאים בגרסה העדכנית .

ועדת פרט -  רענון והוספת חברים צעירים חדשים לוועדה. ככל שלא שתהיינה בקשות באסיפה או קודם לכן בכתב ההצבעה תהיה על הועדה באסיפה.

ליהי נחשון – המזכירות אשרה להעלות לאסיפה בקשתה של ליהי נחשון לשנת לימודים אחת בהתמחות בליווי התפתחותי לתינוקות. האישור  לאחר בדיקה כי בתקציב הלימודים ישנה ייתרה כספית העונה על בקשה זו ללא חריגה בתקציב.

2   מה זז, מי הזיז.

בעקבות תנועה ערה של סלעים בתחמי "קבוצת הגבעה" והזזתם וחוזר חלילה  כל זה בהקשר של מחלוקות מתמשכות על הסדרי תנועה וחניה בשטחי המגורים בעיקר ( לא רק).

פניתי לרשות הבינוי  על מנת להתקדם ולקדם נושא זה המטריד מנוחתם של רבים. אבקש ולו רק מטעמים של סיכון חיים,  לא להביא ולא להחזיר לא להעמיס ולא לפרוק – אלא להניח לסלעי העמק לנוח על אדמת המכורה בשלום.  רנה מגריט (  René François Ghislain Magritte )  הצייר הבלגי הנודע כבר חזה בעיני רוחו את סלעי הגבעה מעופפים – והרי ההוכחה.

 

3 חלופת האגודה.

נתבקשנו להגיש למנהל מקרקעי ישראל הערכת עלויות פיתוח למגרש. הסכום הכולל שיוסכם בסופו של דבר ביננו לבין המנהל (או יוכרע על ידי המנהל ללא הסכמה  - גם זה תמיד אפשרי)  מופחת משווי העסקה לרכישת המגרשים של חלופת האגודה ( ככל שכזו תגיע לאישור הקלפי בשנית וברוב רגיל ) .  הערכות ראשונות הן הפחתה של כ – 20%  מערך העסקה הכולל.

אבל אלו הערכות וכוחן יפה כמו כל הערכה.

4/  תהליך הכנת דיון לקבוץ מתחדש .  

הצוות המכין  בהרכב של 6 חברים ובעלי תפקידים החל את פגישותיו. מעניין בהחלט  - דינמי – זורם – ממוקד.

א.    המזכירות אשרה פנייה חוזרת לציבור לקבלת שמות של חברות וחברים ( בדגש על חברות ) המוכנות להצטרף לצוות בהקדם האפשרי ( בכפוף לאישור אסיפה ). אני פונה ומזכיר הפגישות בימי רביעי 11.00 – 13.00 ומבקש פניות המודעות ללוח זמנים זה.

ב.                 פגישות ראשונות עם הציבור .

בתאריכים 15.11.2017 ו 29.11.2017  בשעה 20.00 בחדר האוכל נקיים שתי פגישות ראשונות ובהן יציג אילן מאייר את  מה שקרוי היום "המודל הסקנדינבי".

זהו מודל המשלב שינוי עם ערבות הדדית ומאפשר בנוסף לצוות המכין להגיש לא רק מיפוי אלא גם הסבר איך ניתן לבחור חלופות  על פי הכרעת החברים ביחס לערכי ליבה - סבסוד נושאים מרכזיים וכולי על פי מודלים כלכליים מבוססי הכנסות – תקציבי קהילה – ומיסוי .  פרטים נוספים כשנתקרב למועד הפגישות הציבוריות.

שבת שלום -  יאיר קארו .

מופיע בעלון:
תגובות לדף