משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

שכירות – אנרגיה -  מכרזים .   

אמנם אנו בעיצומם של חגי תשרי ויום כיפור הולך וקרב – אך נושאים שונים עומדים בפתח.

ראשית בעקבות כתבה בדף גבע הקודם ובקשת הבהרה "מקברניטי הקיבוץ" בנושאי אנרגיה ושכירות/השכרת מבנים להייטק.

השכרת מבנים להייטק:  שטח ביה"ס הישן מוגדר בתב"ע גבע כשטח ציבורי –למטרות חינוך ולכן אסור בכלל להפעיל בו גורמי היי-טק או להשכיר שטח/מבנה לפעולת היי-טק.

בתוך שטח ביה"ס הישן :  בית אתקין -   חלק ממנו מיועד להריסה והוצא עליו צו איסור כניסה והמבנה כולו על שני חלקיו מסוכן לציבור, וממתין לקבלת צו הריסה וביצועו..

מה שהיה בעבר ( המפואר )  חדר האוכל  , חדר המורים  - מקלחות ביה"ס עם הסולם הירוק דרכו היו עולים לגג ,  ותאי הבגדים,  הושמש בחלק הצפוני לטובת ז-ח-ט ופעיל למהדרין.

החלק הדרומי שינה ייעוד לאחר החלטת אסיפה ובתיאום עם המועצה ובברכתה להרחבת שיתוף הפעולה בין "סקרנות" לבין פרויקט "הילה".

לצורך זה הועבר מחסן ההגברה לשטח שניתן דווקא ליצור בו השכרה , אך ויתרנו על אפשרות השכרה לצורך הסדרת מחסן לציוד ההגברה של גבע ופינוי מקום לפעילות חינוך מבורכת "הילה".

ביקור לאחרונה במרכז "הילה" החדש הראה מורות ומדריכות מרוצות למדי מתנאי הלמידה/הוראה שהוסדרו שם.  

קבוצת הכיתות הישנות שבשולי מתחם ביה"ס הישן  משמשת בחלקה מדריכים של סקרנות,  מכון כושר , חדר קרמיקה , חדר וידאו וחדר חוגים.

כל אלה מבנים ישנים החונים היום על שטח המשיק לשכונות מגורים  ובהסדרה חלקית ביותר של זרימת תנועה כבישים וחניה .

יתכן שבעתיד חלק משטח ציבורי מיועד חינוך זה, יידרש להרחבת/הקמת גנים וגנונים בבוא יום הפריצה הדמוגרפית הגדולה.

כל זאת ועוד הובהר מול המנהל במסגרת הגשת חלופת האגודה ובבדיקת שימושים חורגים כמו גם בסימון השטחים העתידיים המיועדים לבניה עד מיצוי 450 המגרשים על פי תמ"א 35.   

אנחנו משתדלים לעבוד על פי חוק בהתאם להוראות המדינה ומוסדותיה ( כולל הוראות רשות מקרקעי ישראל)   ועל פי ייעוד השטחים של "קבוצת הגבעה" בתב"ע המאושרת.  

אנרגיה:  עיקר פעולת גבע באנרגיה סולארית . גגות הרפת והלול מלאים בהתקנים לייצור חשמל מאנרגיית שמש במסגרת "ק. ג. חשמל". במקביל נבדקת -  כפי שעלתה כבר פעמיים בדיוני ועדה כלכלית הפתוחים לקהל  -  אפשרות להקים מתקן סולארי נוסף על שטח של עד 120 דונם בתחום בריכות הדגים שיצאו משימושן ההיסטורי.

אנרגיית רוח – גורמי מדינה רגולטוריים חילקו שטחים שונים במדינה על פי כוונת ייעוד להפקת חשמל מאנרגיית רוח.  גבע נתנה הסכמתה העקרונית למיזם שכזה בשנת 2014 .

אנחנו פועלים בתיאום עם המועצה בכל נושאי האנרגיה רוח – גז שעל סדר היום  , והמועצה כבר קבעה בתיאום עם היישובים את עמדתה לגבי הרחקה נוספת של מיקום טורבינות הרוח  מהישובים.

מכרזים: יצאה לדרך עונת המכרזים/קדנציות  

מכרז לתפקיד אקונום כבר הופיע.   בקרוב המלצת ועדה כלכלית ומזכירות לגבי יו"ר גבע אחזקות, ושורה ארוכה בדרך לאחר מכן.

גם לא שכחנו את נושא מכרזי רשות הבינוי למעבר דירות . רשות הבינוי צברה כעת ניסיון מספיק בכדי להציע נוסח מלא יותר של ההצעה שאושרה להפעלה לתקופה קצובה בזמן של חצי שנה

ולמזכירות ואחר כך לאסיפה יגיע בקרוב נוסח מעודכן של נוהל המכרזים – רשות הבינוי.

ולקראת יום הכיפורים  -  לשנה טובה תכתבו ותחתמו -  גמר חתימה טובה . ושער צהוב מחבק בשלום ובטוב את באי ויוצאי הגבעה.

יאיר קארו

**********************

חלופת האגודה – הודעה.

רשות מקרקעי ישראל הודיעה לנו  בכתב ובאופן רשמי   בתאריך 27.9.2017 על השלמת ההגשה וקבלת תיק גבע לצורך  - חלופת האגודה.

בכך מגיע לסיומו הפרק הראשון שארך כשנה ועמדנו בלו"ז ההגשה עם תאריך אישור קודם לשינוי בכל החלטה הנוגעת לחלופת האגודה החלטה 1488.

כעת יתחיל הפרק השני אל מול רשות מקרקעי ישראל.

תודתי לצוות הגדול שכלל את צוות מקרקעין גבע  מורחב , 4 עורכי דין ,  משרד תכנון וארכיטקטים ,  ובעלי תפקידים בתק"ץ על עבודתם ועזרתם.

שנאמר שנה טובה וגמר חתימה טובה  , ופנינו אל השמש העולה.

יאיר קארו

מופיע בעלון:
תגובות לדף