מודעת חג

פרידה משנת תשע"ז 18:15

ארוחת ערב בהגשה עצמית מיד לאחר הטקס

לאחר ארוחת הערב קפה ועוגה לפי מיטב המסורת

מסיבת ראש השנה תשע"ח 20:30

אחרי המסיבה מסיבה לצעירים ולצעירים ברוחם

בפאב עם ה d.j. איתי וילסון

                        שתהיה שנה טובה לכולנו

מופיע בעלון:
תגובות לדף