נוי

"חן המקום על יושביו" – אכן  יופיו של הנוי בגבע בולט לעין. צוות דינמי מטפח דשאים, גינות, ומלווה בנאמנות גם שטחים חדשים שנבנים על הגבעה יחד עם אחזקה שוטפת של שטחי הנוי. כמו כן משתדל הצוות להתעדכן ולפתח צמחיה שונה ואמצעי השקיה המותאמים לשימוש מושכל במים.

גלריית תמונות
תגובות לדף