מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

חגים עליך ישראל – מעט מנהל הקהילה

 

שלום חברים,

עם פרוש השנה היוצאת ופרוס השנה הנכנסת, וכדי להמתיק עוד במעט את חגי תשרי,

להלן סקירה חלקית של מגוון נושאים בהם עסקנו במהלך השנה החולפת:

·       מודל רישיונות נהיגה – העברנו את ביצוע הרישיון לאחריות הבנים, כנגד תקציב אחיד לכך.

·       מודל חשמל – המרנו הקצבה בקוט"ש להקצבה בש"ח, כנגד שיפור מדידה ומניית צריכה.

·       מודל המים – אושר המודל אך לא הופעל וזאת עד להשלמת הערכות הקיבוץ לחיוב.

·       החלפת התקני צילום והדפסה -  הוחלף המכשור הישן למול חידוש הסכם עם ספקית השירות.

·       חידוש הסכם מול פרטנר – הוזלו חבילות התקשורת לחברים המשתמשים בטלפון נייד.

·       חידוש הסכם מול הוט – הוזלו חבילות שידורי הטלוויזיה בכבלים.

·       תקציב קהילה 2017 -  ובו הפרטת נסיעות, חניות, משקפיים ודומיהם.

·       איחוד תקציבים אישיים – כ 80 סעיפי תקציב אוחדו לתקציב בסיס, מזון וחשמל.

·       שיפוץ גן משחקים – הבאתו לתקן ומסירת האחריות לתחזוקתו ותקינותו לידי המוא"ז גלבוע.

·       תיקון כבישים ומדרכות -  בהיקף ובפנים הקיבוץ תוקנו חלק מהליקויים.

·       חילופי גברי – מנהלי פעילויות סיימו והוחלפו ובהם מנהלת החינוך, יו"ר מועצת חינוך, מש"א.

·       ניתוק מערכת לחץ האוויר מבקרה – ניתנו פתרונות מקומיים למכבסה ולמרפאת השיניים.

·       שיפוץ בתים – שופצו בתי צעירים, בתי חברים, ונערכו שיפוצים בעת מעבר בין בתים.

·       חידוש תכנית הבנייה מ 2009 -  הועמדו ומועמדים כספים לטובת הפרויקט ויצאנו לדרך.

·       חלופת האגודה – הוגשו המסמכים וננעל מועד ההגשה, לטובת המשך התהליך בנתוני 2017.

·       שלושים + -  הוסדר התפר מסיום מסלול דור צעיר ואילך, והועבר לאחריות הבנים.

·       חידוש תהליך השינוי  החלטנו לבחון שוב "פנינו לאן".

חגגנו עם אלו הבאים, והתעצבנו על אלו ההולכים, והזמן המשיך וימשיך במסילתו, וידנו לא תחסרנה עבודה, המתק נתבל לא פעם בטעם מרורים ובמלח, וכה הרבה נדרש עוד לעשות.

ועל כף המאזניים כשנניח את רשימות הטוב בו נתברכנו, למול הרע בו קוללנו, נמשיך לבחור ולהישאר בזה המקום, על דבשו ועל עוקצו.

ולמי תודה,

למנהלי הפעילויות, המספקים לנו תשובות בחמלה, באהבה ובמחשבה,

לחברינו, העוסקים במלאכות השונות ומכלכלים את הקיבוץ בפרנסתם,

לילדנו, הנותנים לנו תקווה וסיבה, וקושרים אותנו למקום הנפלא הזה,

לאלו שאינם עוד אתנו, אך בכוחם וברוחם אנו נאחזים לתרבות הרוח והעשייה,

לוותיקנו, המעצבים את רוח המקום ומשמרים את המסורות המפוארות שבו.

וממי סליחה,

סליחה לכל אלו אשר פנו אלי ולא הושבו,

סליחה לכל אלו אשר פנו אלי והושבו ריקם,

סליחה לכל אלו אשר נשבו במעשי, ואשר החלטותי  נכפו עליהם,

סליחה לכל אלו אשר הלבנתי את פניהם,

סליחה לכל אלו אשר עלבתי בהם,

וסליחה לכל אלו שלא ברשימה זו, ובכל זאת הצלחתי לפגוע בהם.

ומה התקווה,

שעל כף המאזנים רשימת הברכות תגבר תמיד על רשימת הקללות,

ושנשכיל ללמוד מטעויותינו וניישם זאת במעשינו ובדברינו.

ברכות לשנה של תודה, סליחה ותקווה,

דורון חורב, מנהל קהילה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף