מרכז משק - רענן פרנס

 

משלחן מרכז המשק

חברים שלום,

ערב ראש השנה 2017 זהו זמן להסתכל על הפעילות הכלכלית שלנו מתחילת השנה. השבוע קיימנו ישיבות לאשר את הדוחות החצי שנתיים וחבל שמעט חברים מגיעים לשמוע ולהשמיע.

פעילות ענפי החקלאות יפה והציפייה היא לשנה חקלאית טובה.

הרפת ממשיכה לצמוח בקצב יצור חלב ממוצע של 2% בשנה בהיקף יצור שנתי של מעל 5 מילוני ליטר, הכמויות הגדולות דורשות החלפת מיכל החלב ומציאת פתרונות לגדילה של העדר.

הצאן ממשיך להשתפר בתוצאות הכלכליות , ביקושים לחלב ובשר יפים והמחירים טובים, העדר מגיע לגודלו המקסימלי בתנאים הקיימים ואנו בוחנים הגדלה בסככה נוספת.

הלול ממשיך בשגרת המדגרים כחלק מאינטגרציית "עוף טוב", ענף הלול שוב נמצא בטלטלה אין פתרונות להסדר תכנון כולל, ההשפעות עלינו הן הקפאה של אפשרויות לשיתוף פעולה עם "עוף טוב" בהגדלת כושר היצור.

המטעים, מטעי השקדים הניבו יבול יפה ואף גבוהה במעט מהיבול בשנה קודמת, המחירים טובים והצפי לשנה כלכלית טובה מאוד, מטע הזיתים ממתין להורדת הפרי היבול נראה טוב . מטע התמרים סיים את דרכו והשטח יעובד ע"י הגד"ש והמטעים.

הגד"ש סיים את הגידולים שנת הבצורת גרמה להקדמת הקציר, התוצאות הכלכליות יפות ועומדות בתכנית.

חשמל סולארי, התקנת מערכת סולרית "מונה נטו" הסתיימה בהצלחה, ואנו צורכים חשמל ישירות כך שרכישות החשמל מחברת חשמל קטנות בגובה היצור ועל פי התכנון. בהשלמת המערכת אנו יצרנים של 1,660 קוט"ש כאשר 660 קוט"ש הן מערכות בתעריף קבוע של מכירת חשמל ו 1000 קוט"ש לצריכה עצמית. 

מכון השקדים עובד ללא הפסקה מתחילת חודש אוגוסט, קצב הפיצוח גדל משמעותית לאחר תוספות מכונות למערך היצור. כמות הפרי שמתקבל צפויה להיות גבוהה במעט משנה קודמת ואנו מתכננים סיום העונה בסוף נובמבר. שטחי השקדים בארץ בגדילה משמעותית היקף הנטיעות גדולים מאוד והציפיה מהמגדלים שניתן פתרונות לטיפול בפרי לפני בוא הגשם, כמו כן התחלנו בבדיקה מקיפה להוספת קו יצור למיון ואריזה בקרטונים.

מוסכים, פעילות מוסך הרכב בירידה בהכנסות בעיקר ברכבי הצבא ששינה את מדיניות התחזוקה וסוג הרכב, אנו פועלים להגדלת הלקוחות הפרטים והצפי לשנה כלכלית לא טובה.

מוסך הטרקטורים מופעל ע"י מוסך "החברים" מנהלי מוסך בית שאן חרוד לשעבר שנסגר, יורם רובינשטיין מסייע מניסיונו הרב בשרות ובתיקוני הטרקטורים.

המסגריה צמחה בהיקף הפעילות בעיקר בפעילות עבור בקרה, זו שנה שניה שאנו מודדים את הפעילות כיחידה כלכלית עצמאית והכיוון חיובי.

בקרה, צמיחה במכירות בעיקר בשתי חברות הבת בארה"ב ובספרד שרכשנו לאחרונה, השוק המקומי בצמיחה מתונה יותר. מנגד יש גידול בהוצאות התפעול והנהלת המפעל נדרשת לטיפול אינטנסיבי לשיפור ולהתייעלות. צבר ההזמנות הפתוחות גדול המצביע מצד אחד על ביקושים יפים ומצד שני על קושי באספקה , תזרים המזומנים חיובי והחוב נשמר באותה רמה . במבט משקי יש ירידה משמעותית בהעברות בשכר עבודה זו מגמה מדאיגה ובאחריותנו לפעול ולשפר מגמה זו.

בהסתכלות על כלל הפעילויות העסקיות יש נוחות מסוימת, מנהלי הענפים פועלים לשיפור מתמשך יום יום , הדיונים ודרכי העבודה המשותפים עניינים מקצועיים וכלכלים, הצפי לסוף השנה היא לשנה כלכלית טובה.

שנה טובה., רענן פרנס

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף