משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

תשע"ח עומדת בפתח

שנה חלפה שנה באה אני כפיי ארימה... שרים עדיין בגילאים הצעירים.

חגי ישראל בפתח תשע"ז מסתיימת דווקא כמי שתיזכר בעיקר כשנה סבירה ומעלה.

ואילו תשע"ח נכנסת ואיתה תקוות חדשות :  בארץ  - שלום וביטחון ומעט רוגע ומעט קרירות.  ובגבע יציבות ושיפור כלכלי ,  בריאות ואושר בכל בית ומשפחה ,הצלחה ושגשוג בכל ענף  כלכלי וחברתי  , ומי ייתן וימלאו בתי התינוקות "בבני דור הבא" ושנוכל לעמוד ביעדים כלכליים וחברתיים שהתחלנו בתשע"ז והם איתנו לתוך תשע"ח.

יעדים מרכזיים:

1.     כלכלה  -   איתנות כלכלית היא הבסיס לקיים כאן חברה שמסוגלת לקדם את ענייניה ולסמן לעצמה מטרות ויעדים ( חינוך – בריאות – בניה -  השכלה –עצמאות כלכלית ועוד ).

 2016 הסתיימה כשנה חשובה ומוצלחת מבחינה כלכלית ואחת התוצאות הפחתת חוב ניכרת. 

2017   מסתמנת ( במלוא זהירות )  כשנה סבירה קרובה לתוצאות 2016. אבל מרכז הכובד הכלכלי עודנו ויהיה עוד שנים בקרה -  וגם שם אנו צריכים שנה טובה מכל בחינה .  מאידך – מאמצים רבים לריסון או ייעול הוצאות קהילה מתקדמים עקב בצדאגודל.         

הקושי בשינוי הרגלים בשליטה בהוצאות מצריכים מאמץ מתמשך ושוחק.  הוצאות הקיום המשולמות עדיין גבוהות למדי ובעיקר חלקן אינו מורגש ונתפש כלבתי תורם לרמת החיים ולתחושת איכות החיים.

2.     חברה -  לאחר משבר בגיל  הרך ועם כניסתן תחת לאלונקה של הילה לנדאו וגלית אורן – חל שיפור מידי.

גם תחום הקליטה והצעירים עבר קפיצת מדרגה עם כניסתה של רינת גלילי והצוות שאיתה לעבודה מסביב לשעון ושורה של נושאים שהמתינו שנים טופלה ברובה.  כלומר – היכן שישנם אלונקאים ( אלונקאיות בעיקר יש לומר)  האלונקה זזה.  

בעיית איוש הועדות המרכזיות – קיימת  , גם מרכזיות פחות.  אלונקאים לוועדת תרבות לדוגמא.

זאת הגבעה שלנו – אלה החיים שלנו  - זה הבית שלנו -  זה תלוי הרבה בנו.

3.     חלופת האגודה -  בתאריך 5.5.2017 אישר המשאל הגשת חלופת האגודה ( ועוד אישור סופי לפני ביצוע ההסכם  - ככל שנגיע אליו ) .

רשם האגודות שיתופיות אישר בכתב ( לקבוצת גבע ולמנהל מקרקעי ישראל)  14.9.2017 את קבלת החלטה 1488 (  חלופת האגודה ) בתאריך 5.5.2017  .

בעקבות זאת הוגשה אסופת המסמכים שהוכנה בחודשים האחרונים למנהל  ביום שני 18.9.2017. אנו ממתינים לאישור המנהל בכתב על הגשת כל החומר הנדרש.

הדינמיקה הזו אינה מסתיימת -  לאחרונה עודכנו הקיבוצים כי עלתה הצעה לנסות ולשנות

( לפגוע )  בחלופת האגודה 1488 על ידי כך שיתאפשר לקיבוץ המבקש לרכוש מגרשים עתידיים

לרכוש רק המגרשים שכבר בתב"ע מאושרת .  בגבע בתב"ע  מאושרת 316 מגרשים  ( מהם בקירוב 200 מאוישים) וזכות לרכישת עוד 134 מגרשים  ( עד למקסימום 450 מגרשים על פי החלטת תמ"א 35) .

כל השמות והמספרים נראים כתורכית למתחילים  - אבל מדובר בהצעה שמטרתה למנוע קניית המגרשים במחיר הנוכחי ולתבוע מהקיבוצים מחיר עתידי יקר בהרבה.

4.     תהליך השינוי -  נבחר צוות מכין ובו 6 חברים ( אם לדייק חמישה חברים וחברה אחת ) .  אני מעריך שבהמשך נוציא מכרז מילואים – אשמח שאותן נשים שדיברו איתי על האיוש הנשי – יהפכו לאלונקאיות.

ישיבה ראשונה לצוות נקבעה ל 27.9.2017  יום רביעי 11.00 – 13.00  .  יש התוהים על השעה. אני מתייחס למשימה הזו ברצינות ( למרות הקשיים והמהמורות הצפויים – כמו גם ביטויים לא פרלמנטריים לעיתים) ,

אבל צוות מכין תפקידו להכין ולא לקבוע -  לאסוף להגיש ולהציג  לדיון ציבורי – לא שעות של דיונים אידיאולוגיים - אלה מקומם באספות לכל מי שירצה להשתתף בהן  - ולבסוף מי שמצביע משפיע.

14 ישיבות מתוכננות כבר עתה אל תוך ינואר כדי לנסות ולגבש את תמונת המצב והפנורמה של האפשרויות של "היום שאחרי". הצפיות של הציבור לקבל פנורמה ולא הצעה צרה סגורה וגמורה  - ברורות והועברו בעברית איכותית ובכתיב מלא עם ניקוד לאילן מאייר.  יש חברים שנדמה להם שמדובר בתהליך שכבר הוכרע  ותוך חודשים ספורים "זה גמור" , יש אחרים שנדמה להם ש"ייקח שנים" או בכלל לא. מי נביא ויידע ?  בדרך כלל "קהילת הגבעה" מאבדת קשב בתהליכים ארוכים ומשמימים – לכן זה צריך להיות ענייני  ומעניין .

5.     אוכלוסייה ופרנסה : גבע 2017 וגבע 2004  -  אוכלוסיה סטאטית במספרים, אין צמיחה.הקליטה מהשנים האחרונות עצרה את  ה"מפולת הדמוגרפית" .  1/3 מחברי גבע בגיל הפנסיה !!  אני מכיר לא מעט טענות כלפי קליטה ובסופן – " סגור את  השער הצהוב ". אבל כל אחד כשזה מגיע לבנו או ביתו היה רוצה לראותם לידו ( ככל שהם רוצים בכך)  ובצדק. ולכן  אני שב ומסביר ל"סוגרי השערים"  - לאט לכם לאט לנו.

 לדעתי אין לגבע קיום של ממש לאורך זמן ללא קליטה. נכון שאנו מבקשים קליטה איכותית מצמיחה ומתפרנסת עצמונית – זה חשוב ועלינו לנסות ולעמוד ביעד הזה – אבל "סגירה הרמטית" סופה רע כמעט בכל תחום בחיים. קליטה מצריכה דיור -  דיור מצריך דירות פנויות לקליטה  - ובניה חדשה . הפתרון של סיום בניית/שיפוצים 2009 יביא אנקת רווחה למשפחות הממתינות אבל כפתרון ארוך טווח לקליטה הוא שולי.

כל אלו קשורים  מחד ביכולת לממש את חלופת האגודה ולהתחיל להפשיר מגרשים לבנייה  לצעירים ולנקלטים ( ואחר כך גנונים וכולי ) וזה קל יותר לעשות בקיבוץ מתחדש אך ניתן גם בהסדרים בקיבוץ שיתופי. מאידך זה מצריך יכולת כלכלית שתלויה ברווחים של המערכת הכלכלית, בכושר הפרנסה ( במושגים של שווה ערך בכסף לכיסוי רמת חיים -  כל כשיר לעבודה מכסה את צרכיו מהכנסות/שווה ערך הכנסה של עבודתו)   וביכולת לבצע ריסון תקציבי בהוצאות. יש לנו מרחק ללכת ועבודה רבה לעשות כדי להפנים את הפער שבין לעבוד לבין להתפרנס.  אלה הם הדברים שמתרחשים בשנה הראשונה לאחר המעבר לקיבוץ מתחדש  - ולכן לעיתים הם מפחידים ומעוררי התנגדות.   

זוהי תמונת מצב לקראת שנת תשע"ח- 2018 והיעדים המורכבים שפניהם נעמוד.

שנה טובה ומבורכת – בריאות אושר ושמחה לכל בית גבע וכן להשאיר שערים צהובים פתוחים לרווחה ..  

יאיר קארו .

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף