רשות הבינוי


רשות הבינוי

 

חנייה במתחם הקדריה לשעבר (ליד בית אילנה גולן )

המתחם אינו מיועד לחנייה, וזאת עד שיוגדר ייעודו ע"י רשות הבינוי.

החלטת הרשות לכשתתקבל, תועבר לעיון המזכירות ולמתן יתר תוקף.

עד אז, מתבקשים הדיירים למצוא פתרונות חנייה במגרשי החנייה המוסדרים, ולא במתחם זה.

שיפוץ ביתם של מש' גורן ברנדה ואלי ומש' גרייצר יוסקה וחנה.

בשבועות הקרובים יחלו עבודות בנייה לשיפוץ ביתם של מש' גורן וגרייצר.

אנו מאוד מבקשים שתתנהלו ביתר זהירות ובהרבה סובלנות

למרות הרעשים ואי הנוחות שייגרמו עקב כך.

כרמלה וחברי רשות הבינוי.

******************

הצעה

לדירה בבית 152

דירה צפונית עליונה

ביתם הקודם של יובל ולוס קארו.

גודל הדירה  כ-80 מ"ר        

פונקציות: סלון, שני חדרים, פינת מטבח, תא שירותים ומקלחת.

מיועדת למשפחה עם 2-3 ילדים

הדירה במצב מצוין וייעשו בה התאמות קלות בלבד

מועמדים המבקשים להשתתף במכרז מתבקשים להעביר בקשתם במעטפה חתומה

למזכירות או במשרד הבניין.

מומלץ לבקר בדירה (בתיאום עם מש' קארו לוס ויובל) ולהתרשם ממנה.

מועד סגירת המכרז 9 ספטמבר 2017.

תכובדנה רק מעטפות שתגענה עד מועד זה.

 

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף