משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר


לפני החגים – אחרי  גל האספות -  לפני הקלפי

נסתיימו להם 8 ימים עמוסים. שנת לימודים חדשה החלה ובקרוב חגי תשרי שכבר מתדפקים על פתחינו. אבשי מממשיך לחפש מתנדבים להרים החגים – יש אלונקאים ? )

שתי ישיבות מזכירות  ושלוש אספות, תוך שמונה ימים, עם שלל נושאים ובהם שניים לא שגרתיים.

אסיפת בקרה רבת משתתפים ביותר שמשקפת התעניינות ודאגה כמו גם תקוה לשיפור.

לקח אחד ( לחובבי הסקת המסקנות והלקחים) יש בוודאי:  אם רוצים ושומרים על שליטה עצמית ניתן לנהל דיון לא פשוט בצורה תרבותית ובעלת ערך.

לקח שני:  התלות ב'בקרה' גדולה ועוד תמשיך להיות כזו שנים קדימה , זה מחייב זהירות וערנות.

אספות השינוי - הראשונה עם אילן מאייר השנייה  לאישור תהליך ההתנעה ( והיו בה שני נושאים שנבלעו בשקט : בחירת מבקר פנים   וחמישה נקלטים בדרכם למועמדות ).

האסיפה השנייה הפכה ללהיט צפייה בערוץ 900 המקומי ( בשל סיבות שונות )  , ותגובות הצופים נמשכות גם בעת כתיבת שורות אלו.

כל תהליך שינוי – קשה , כל יציאה לדרך  - קשה ,  תמיד ישנן שאלות על מועד ( טיימינג ) ותקציב – השתדלתי לענות כמיטב יכולתי  -

המצגת  וההסבר הנלווה (  "סטייל יהודית שמחוני"  -  כדברי חבר )  ניתנים לצפייה בוידאו ערוץ 900 .

תמיד יש ויהיו שאלות שונות ובהן גם על הרכב הצוות ואם לצוות המוצע או המורחב יש אג'נדה או תהיה אג'נדה .

תשובתי :  הפתרון הריאלי לשאלות הוא לדעתי הצעת חלופות וטווחים עם הוגנות וסבלנות.  כל היתר שייך ל"בוחן כליות ולב".

האסיפה חידדה את הצעת המזכירות לנוסח העולה למשאל כדלקמן.

א. לאשר התקשרות עם אילן מאייר וחברת "אנשי דרך" שבבעלותו  לצורך תהליך הליווי המקצועי .

ב.  לאשר תקציב של עד 50,000 ₪ מתוך תקציב קהילה 2017 ( יתרות )  לשלב הראשון של גיבוש ההצעה :

מיפוי כל הנושאים שיש להכינם לקראת תהליך שינוי  +  הבאת טווח האפשרויות/מודלים שונים אשר מתקיימים בקיבוצים מתחדשים –ליצירת בסיס לדיון מעשי ויצירת תמונה ראשונית של "היום שאחרי".

ג.  לשריין תקציב משלים במסגרת תקציב 2018 ( כך שהסכום המיועד למהלך כולו עד לגיבוש חוברת להצבעה יעמוד על 250,000 ₪) . מיצוי התקציב יחייב אישור תקציבי נוסף.

ד.  לאשר את הצוות המכין :  יאיר  - רענן – דורון - אלדד ולצרף עוד ( עד ) 4 חברות וחברים שאינם בעלי תפקידים ( בידיעה שישיבות הצוות יתקיימו בימי רביעי בשעות 11.00  – 13.00 ) .

  הערה  -  ההצבעה על חידוש התהליך תהיה  מחולקת לשניים: סעיפים א' –ג' כמקשה אחת בעד ונגד, רשימת כל המועמדים תעמוד להצבעה אישית בעד ונגד.

  אני מבקש להדגיש שלהערכתי על מנת שהצוות המכין יוכל לעמוד בנדרש ממנו,הכרחי כי בעלי התפקידים המרכזיים יקבלו את אמון הציבור בהצבעה.

המבקשים להצטרף לאחר שבדקו כי יוכלו לעמוד בלו"ז הנדרש, מוזמנים לפנות אלי או לחבר/חברת מזכירות שיעבירו לי את שמם עד תאריך 12/9/2017   כדי שנספיק להיערך כאמור מעלה ולהעלותם לקלפי.

קלפי : לכן לסיכום כל התהליך עד כאן יערך קלפי ביום שישי 15.9.2017

ובו ההצבעות הבאות :

1.     אישור מבקר פנים – יפתח אלון.

2.     אישור מועמדים (לפי סדר א – ב) . עדי אלקיים,  אור גונן, עידו דגן, גל ישראלי לב, ספיר אליאסף רבי.   

3.     אישור הצעת האסיפה לחידוש התהליך כאמור למעלה .

שבת קרירה ורוגע לכולם.

יאיר קארו

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף