פורים 2014- דני גפן

בלושי מת !

אבל רוחו

מדי פעם נראית

על הטרקטור של הפרדס

 

1.      הפרדס נעקר !

אבל גורליצקי לא נשבר

וחוג היהדות שלו

לעולם לא נגמר

 

2.      היהדות ניצחה !

וכנסת ישראל מלאה

בלובשי שחורים

וחובשי כיפה

 

3.      בלושי מת !

אבל פורים 2014

"סדום ועמורה"

אז הוא בא בחזרה

דני גפן


מופיע בעלון:
תגובות לדף