מנהל קהילה

משולחן מנהל קהילה

חיוב עבור זמן נסיעה ברכב הסידור (תקנון רכב – 5.7.13)

החל מ-1.4.214 יכנס לתוקפו חיוב בגין זמן  עבור הזמנת רכב.

החיוב יהיה בשעות  07:00-19:00 כולל שבתות וחגים.

כל תקציב בית אב ,יזוכה בסך של 600 ₪ לשנה. עלות שעת נסיעה 2 ₪.

רכב צמוד מעבודת חוץ אינו מזוכה בתקציב, בן הזוג יזוכה ב-300 ₪.

חברים יכולים להיכנס כיום לאתר גבע  להזמנת רכב ולצפות בחשבונית האישית בגין חודש פברואר ,בחשבונית מופיע חיוב על ק"מ וזמן.

הכניסה לחשבונית הינה דרך :

תוכנת הזמנת רכב,ניהול הזמנות,נסיעות-הגדרת תקופה לצפייה.

בסוף הדוח מופיע ריכוז חשבון חודש.

לפני סגירת החודש ניתן יהיה לעשות העברה של נסיעות בין החברים ולענפים,מרכז הענף יאשר את העברת הנסיעה על חשבון הענף.

לאחר סגירת החודש לא ניתן יהיה לבצע העברה..

ועדת רכב

מנהל קהילה

רשם איציק מור

*********************

מופיע בעלון:
תגובות לדף