מנהל קהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה

שלום חברים, להלן מקבץ ללא סימן מקשר,

חניות נכים ואמבולנס

נבקש לכבד חניות נכים ואמבולנס, חניות מסומנות או משולטות, ולאפשר חניה בהן לפי יעודן. קל וחומר באשר לשכונות סובבות בית סביון, כדי לאפשר  גישה נוחה למקום לכניסת רכב ייעודי לפי צורך.

תרגיל "מלונית"

תרגיל "מלונית" מדמה פינוי ישוב וקליטת אוכלוסייתו בישוב מארח. בתרחיש צפוני תארח גבע את אוכלוסיית קיבוץ מצובה, ובתרחיש דרומי תארח גבע את אוכלוסיית קיבוץ עין השלושה. פיקוד העורף מתכנן תרגיל אשר במסגרתו יגיעו לגבע ביום 5/9/2017 , בשעות אחה"צ והערב, כ 150 חיילים המדמים אזרחים מפונים. בתרגיל ישתתפו בין היתר, נציגי פיקוד העורף ונציגי המועצה האזורית גלבוע. התרגיל צפוי להסתיים בשעות הלילה המאוחרות ובמהלכו תורגש בגבע תנועה ערה של חיילים ושל כלי רכב. בסמוך למועד האירוע, יצא פרסום נוסף לחברים, כך גם ביום התרגיל.

בית עלמין

בבית העלמין אנו מסיימים חפירת הכנה לקבורה עתידית. אין הדבר מלמד על צורך דחוף בעמידה בתור לאיוש המקום, להיפך. בנוסף על כך ובאור שונה, בהמשך להחלטות האסיפה בעניין איחוד התקציבים האישיים, ובהם מגולם גם תקציב נסיעות, הרי שאין החזר בגין נסיעות עבור ימי שבעה, ניחום אבלים וכיוצא באלה. בשאלות שעניינן הקמת מצבה, חוברת זיכרון ואחרות, ניתן לפנות ולהתייעץ עם אורלי ברזק, חברת וועדת אבלות. ואחרונה בעניין זה, השימוש במועדון לחבר אחרי לוויה, בתום 30, ולאזכרות, נקבע שהוא ללא תשלום חברים. ושלא נזדקק.

ולסיום, מספרים על אדם אשר מצא עצמו נסחף בגלי הים, פעם הרחק מהחוף ופעם למצולה. והיה האיש נלחם על חייו, מתאמץ לשחות אלי חוף כנגד הגלים המכים. ככל שחבט האיש בים, כך תשו כוחותיו והגלים משכוהו עוד הרחק מהחוף, עוד למצולה. ומשתשו כוחותיו מלחום בשאין בכוחו להביס, פנה האיש לנוח בשוכבו על גלי הים, על גבו, בפישוט אברים. והיו הגלים אשר טבעם לשאוף אל החוף, מטלטלין את האיש החופה.

ולשבת של מנוחה ושל שלום, נוחו בפישוט אברים, הניחו לכוחות הטבע לטלטלכם לחוף מבטחים.

דורון חורב, מנהל קהילה

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף