ניהול בקרה - שי נצינגר


כמה מילים לגבי הניהול של בקרה

·        לאור ההתפתחויות האחרונות בנושא ניהול מפעל בקרה, רציתי לתת גב ותמיכה פומבית ליפתח.  ניהול מפעל בכלל, וקיבוצי בפרט, הוא משימה לא פשוטה כלל ועיקר, ורובנו הגדול לא התנסה בה.  כמאמר המשפט, "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו", כך גם במקרה הזה.  איש מאתנו לא מושלם וחף מטעויות.

·        אכן ישנם ליקויים, טעויות וקשיים שצריך לתקן ולשפר, אך בטוחני שיפתח בא בכוונה לעשות זאת מתוך למידה ורצון כן ואמתי להטיב ולהצמיח את הארגון.  יתרה מזאת, אני מאמין ביכולתו של יפתח לזהות מהם השינויים הנדרשים ולממשם בצורה מוצלחת.

·        בימים אלו, כאשר מציפים את הבעיות המהותיות שמעסיקות לא מעט אנשים, ראיתי לנכון גם להציף כמה עובדות משלי...

להלן ההישגים של בקרה בתקופת הניהול של יפתח עד כה:

 

·        הפרשת מלאי מת בהיקף לא מבוטל

·        פיתוח וצמיחה בחברות הבנות בחו"ל

·        פיתוח שווקים חדשים

·        פיתוח קו מוצרים חדש

·        בניית מבדקה חדשה

·        איחוד והסדרת התנאים הפיזיים במחסנים

·        השקעה בתשתיות המחשוב ומבנים

·        הקמת מפעל המתקנים באתר השקדייה

·        השקעה בתהליכי הכשרת מנהלים

·        השקעה ברווחת העובדים השכירים

·        עמידה ביעדי המכירות

·        הסדרת הסכמי שכר ותנאי העסקה

·        ניהול משברים עם ועד העובדים וההסתדרות

·        התאמת תוכנית עסקית אסטרטגית קודמת להנהלת הארגון הנוכחית

·        הגדרת תחומי שיווק אסטרטגיים

·        יישום שינוי מהותי במבנה הארגוני

·        הגדרת חזון

·        ייצוב תמחור עלויות המכר

·        שיפור משמעותי בגביית חובות לקוחות

·        שיפור משמעותי בניהול הבטחת המידע

·        הורדה משמעותית בערך המלאי (מחודש מרץ 2014, עד אוגוסט 2017)

 

·        הקביעות הנ"ל מתבססות על נתונים שוטפים ומדדים כמותיים, והם אינן פרשנות אישית.

 

בברכה,

              שי דנצינגר

מופיע בעלון:
תגובות לדף