ניהול החינוך בגבע - הילה לנדאו
מודל ניהול החינוך בגבע


הגדרת תפקיד יו"ר חינוך ותחומי אחריות

1.    עומדת בראש מערכת החינוך וועדת חינוך, שאחראית על תפקוד מערכת החינוך.

2.    בניית חזון ומדיניות של מערכת החינוך, בשיתוף מנהלי מערכות  החינוך.

3.    ניהול ישיבת ועדת חינוך – קביעת סדר היום בשיתוף מנהלי מערכות חינוך (בלתי פורמלי, גיל הרך וחינוך  מיוחד), פרסום והפצת החלטות, מעקב אחר יישום ההחלטות.

4.    גיבוש, מעקב ופיקוח אחר התקציב השנתי של מערכת החינוך.

5.    הנחיה, ייעוץ וליווי למנהלי המערכות.

6.    מעקב ודיווח אחר תכניות עבודה של  מערכות החינוך.

7.    נציגת מערכת החינוך מול גורמי  פנים –  מזכירות ואסיפה.

8.    נציגת מערכת החינוך מול גורמי חוץ –  מועצה אזורית, משרד החינוך  וביה"ס.

9.    כתובת למנהלים והורים, לכל נושא שלא נמצא לו מענה בטיפול השוטף.

 

תפקידי ועדת חינוך

         גורם מקשר בין קהילת גבע למערכת החינוך.

         בקרה וליווי להנהלת חינוך פעילה, הן לתוכניות עבודה והן בבניה ומימוש התקציב.

         גורם המתווה מדיניות בנושאי חינוך השונים בגבע, ומנהל דיונים על נושאי חינוך אשר עוסקים באורחות חיים.

         הועדה מנוהלת ע"י היו"ר, כפופה למנהל הקהילה, למזכירות ולאסיפה.

בעקבות בחירתי לתפקיד יושבת ראש מערכת החינוך בגבע, אני רואה לנכון לפרסם את מבנה מערכת החינוך החדש. המבנה הוצג ואושר בהנהלת החינוך הפעילה ובוועדת חינוך.

ישנה חשיבות גדולה בהצגת המבנה לציבור משני טעמים, האחד כדי ליצור שקיפות מרבית בתהליך העבודה, וקבלת ההחלטות במערכת החינוך. השני כדי להבהיר מה היא הדרך ומי הם הגורמים אליהם ניתן לפנות בנושאי החינוך השונים.

במהלך שנת הלימודים, אהיה בגבע בימי שלישי ואשמח להיפגש.  

אני מאחלת סוף חופש נעים וקריר לכולנו.

הילה לנדאו -  יו"ר החינוך גבע

054-6633013


מופיע בעלון:
תגובות לדף