מרשות הבינוי

 

8/8/2017

לאחר ערעור ודיון מחדש במעבר  לבית 147 בית דבורהל'ה וצקי גפן

התקבלה בקשתם של  לוס ויובל קארו

ולא כפי שפורסם לפני כן.

בברכה, רשות הבינוי.

**************

בשבוע הבא 13-19.8.2017 נעבוד בבניין במתכונת מצומצמת עקב חופשות קיץ של העובדים.

משרד ימשיך לקבל פניות כרגיל.  מבקשים להיאזר בסבלנות.

בברכה, צוות בניין

מופיע בעלון:
תגובות לדף