בבקרה- יפתח רונן

 

מהנעשה בבקרה:

בתחילת השנה השקנו בבקרה תכנית חדשה הנקראת " מפנה 2017 " .

מטרת התכנית פיתוח משמעותי בסדרי גודל, של פעילות בקרה על ידי הגדרת חזון, מטרות ויעדים, כניסה לתחומי פעילות חדשים, רתימת כלל העובדים לתכנית.

צעדים משמעותיים שכבר בוצעו בהקשר זה: הוגדר מבנה ארגוני חדש בכלל בקרה עם דגש על התאמת מערך השיווק לצרכי השוק הפוטנציאלי עבורנו.

בתחום האנושי: גויסו אנשים חדשים עם התמחויות נדרשות בתחומי השיווק והפיתוח, על פי ההכוון האסטרטגי עליו החלטנו.

מערך השיווק והמכירות עובד כבר באופן מלא על פי ההגדרות החדשות, וגם צוות הפיתוח תוגבר באופן משמעותי.

בידינו סיכום ראשוני של החציון הראשון של השנה ואנו מבצעים סקירה על ידי רואי החשבון על מנת להציג בפני הגופים המנהלים ( מועצת מנהלים ואסיפת האחזקות) דו"חות חצי שנתיים סקורים, בפורמט המקביל לדו"ח השנתי.

הנתונים הראשוניים:

מכירות בארץ: גידול של 5% מול התקופה המקבילה אשתקד.

מכירות בחו"ל: גידול של 14% מול התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ המכירות: גידול של 8% מול התקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ המכירות מול התקציב לתקופה – 99%.

החוב של בקרה נכון לסוף יוני 2017, נמוך בכ 2% לעומת סוף 2016.

למרות ההישג הטוב במכירות, הרווחיות בבקרה בחודשים ינואר – יוני , נמוכה מהתקציב. הסיבות לכך מורכבות מכמה סיבות, חלקן פנימיות (עלויות מעל לתקציב) וחלקן חיצוניות (שערי מט"ח ועלויות פיננסיות  ).

כפי שנעשה בשנים קודמות, לאחר הצגת הדו"חות הסקורים במועצת המנהלים, יוצגו הנתונים הכספיים וכלל פעילות בקרה לאסיפת אחזקות גבע, או כל פורום קיבוצי אחר, ויוסברו לחברים ככל שידרש.

יפתח.
מופיע בעלון:
תגובות לדף