מעט מנהל הקהילה - דורון חורב


מעט מנהל הקהילה

שלום חברים,

הפעם בסימן פרויקטים:

פרויקט הפרדת מים

תהליך הפרדת המים הסתיים, ותודה ליוסי לימור שלקח על עצמו את הובלת הפרויקט.

במקום אחד בחודש, אנו נערכים להגיש לציבור החברים שלושה דוחות צריכה בחודש, על מנת שניתן יהיה לעקוב באופן צמוד יותר אחר צריכת המים.

במקביל, אנו מעדכנים את מודל חיוב המים שאושר בשנה שעברה, כך שלאחר עדכונו פחות עול כספי יוטל על החברים. במהלך חודש אוקטובר יושלם העדכון, והוא יוצג בפני החברים ויאושר באסיפה.

בתקופת הביניים, עד לאישור המודל המעודכן, אנו פונים אל ציבור החברים ומבקשים לעקוב אחר צריכת המים בביתם, ולהעביר לעיוננו שאלות בענייני המים, ככל שעולות.

אנו מודעים לכך, שטרם השלמנו את הסדרת ההשקיה בתאי שטח ציבוריים, המטופלים כיום על ידי חברים. וכן, לא השלמנו פתרונות לדירות קומותיים. בנוסף על כך, יש להניח שנמצא כי למקומות מסוימים נידרש לחזור ולהעמיק ההפרדות.

העברת פניות בכתב אל אלדד בן ארי או אלי, תסייע בידנו לתקן ליקויים ולתת מענים לצרכים, במסגרת המדיניות שנקבעה.

פרויקט הילה

עבודות התאמת המבנה לצרכי הילה, צפויות להסתיים תוך כשבועיים ימים.

בתום הביצוע יפעלו במתחם ארבע כיתות לימוד.

אנו פונים אל ציבור החברים ומבקשים, שלא להיכנס אל המבנה בתקופת השיפוץ.

פרויקט הסדרת לחץ אוויר

בתיאום עם חברת בקרה, הופסקה הזרמת האוויר ממדחסי בקרה אל הקהילה, והקהילה נערכה ונערכת לספק לחץ אוויר לצרכניה.

תהליך ההסדרה נעשה בשלבים, ובדרך נפגעו מספר חברים שעושים עבודתם נאמנה, ויום אחד נותקו מלחץ האוויר. בהזדמנות זו אני מבקש להתנצל בפניהם על האופן בו נעשו הדברים.

במסגרת ההיערכות, נבנתה מערכת המזינה אוויר למערך הכביסה ומערך ריכוך המים, נבנתה מערכת המזינה את מרפאת השיניים, ונבנתה מערכת המזינה את סדנת האופניים.

צרכנים נוספים שהוזנו עד כה מבקרה, נותקו לעת עתה מהמערכת וטרם ניתן להם פתרון חלופי.

בהתאם להגדרת הצרכים, נבחן כל מקרה לגופו ונחליט מהו הפתרון המתאים עבורו.

פרויקט שיקום מבנה צבר

קבוצת גבע, בניצוחו של חייק פורת, מובילה את המחזור השלישי של גרעין צבר.

בני הגרעין צפויים להגיע לגבע ב 13 באוגוסט, ולצורך כך פעלנו ואנו פועלים במרץ, כדי להכין עבורם את מבנה צבר.

עלות השיפוצים מכוסה מכספי מענק, אותם קיבלנו מהצופים לצורך זה.

במלאכה עוסקים עובדי ענף הבניין, חייק, הגר לב והילה, תודה לכם על האכפתיות והמסירות.

השנה, מתוכנן גרעין גדול מבשנים עברו, ועל כן, בהחלטת מזכירות הקצנו שתי דירות נוספות עבורם.

נתבשרתי על כך, שמשפחות רבות בגבע מעוניינות לאמץ את בני הגרעין, והנכונות עולה על מניין בני הגרעין. על כך אין לנו אלא להתגאות.

ולסיום, מספרים על אדם שהיה מהלך בדרך וחתול נקרה בדרכו. המשיך האיש בדרכו, והחתול הולך אחריו. החיש האיש פעמיו, והחתול ממשיך ודולק אחריו. נבהל האיש ועצר מרוצתו. הביט בו החתול לרגע, והמשיך לדרכו.

ולשבת של מנוחה ומרגוע, לפעמים צריך לעצור לרגע, ולתת לדברים למצוא את פתרונם.

דורון חורב, מנהל קהילה

 

זריחה חקלאית צילום:אבשי

מופיע בעלון:
תגובות לדף