משולחן המזכיר / יאיר קארו

משולחן המזכיר

הודעות ועדכונים - כחום היום.

עזיבות וחופשות.

המזכירות אשרה הודעתה של שושי אלוני על עזיבתה את גבע.

המזכירות אשרה פקיעת חברותם של רן וג'ינה לביא לאחר קבלת הודעתם כי לא ישובו לגבע בתום 3 שנות חופש.

המזכירות אשרה בקשת עפר וניצה נחשון  לצאת לשנת חופש מ – 1.8.2017 בהסדר מיוחד שקבעה המזכירות.

אסיפה 14.8.2017 ( יום שני ) שעה 20.00 בחדר האוכל .

הצגת דוחות ואישור מאזנים 2016 – ברית פיקוח .

אסיפה  23.8.2017 ( יום רביעי) שעה 20.00 בחדר האוכל.

מודל לחידוש הדיון בהצעה ל"קיבוץ מתחדש".– פגישה עם אילן מאייר וצוותו.   

רשמו התאריכים - תזכורות בהמשך.

נקוו לשבוע רגוע יותר, מתוח פחות, שערים צהובים פתוחים לאורר המקום ובריכה לצינון הגוף והנפש.

יאיר קארו.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף