סיפורו של מד הגשם

סיפורו של מד גשם

 

מדידת הגשם החלה בגבע בשנת 1925-6 באותה שנה ירדו בגבע 442.7 מ"מ

שלמה זק היה המודד הראשון.

בסוף העשור 1929-30 ירדו 500 מ"מ

החל מ  1938 עסק חיים קארו במדידות  עד 1985 בגבע היתה תחנה מטראולוגית ואת המידע היה חיים שולח לד"ר אשבל במרכז המטראולוגי בבית דגן.

העשור הבא 1930-31 החל ב 498 מ"מ

הסתיים ב 1939-40 ב389.5 מ"מ

העשור הבא היה הגשום ביותר בתולדות המדידה

1940-41 343 מ"מ, 1942-43 706 מ"מ, 1944-45 750 מ"מ 1949-50 487 מ"מ

העשור הבא 1950-51 החל בשנת בצורת 231 מ"מ

והסתיים 1959-60  אף הוא השנת בצורת 252.3 מ"מ

העשור הבא 1960-61 ירדו 278.6 מ"מ, ובסוף העשור1969-70 ירדו 368.3מ"מ

העשור הבא 1970-71 505.5 מ"מ,  ב 1979-80 631.8 מ"מ

העשור הבא 1980-81 ירדו 506 מ"מ והסתיים ב 1989-90        ב 537 מ"מ

1991-92 שיא כל הזמנים 806 מ"מ, 1999-2000   461 מ"מ

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף