מועדת צעירים קליטה - רינת גלילי

מועדת צעירים - קליטה

צעירים

ועדת 'צעירים – קליטה' נפגשת אחת לשבוע, דנה ב"שוטף" ובהסדרת שורת סוגיות הקשורות במסלול צעירים ונוהל קליטה. הנושאים המערכתיים נדונים באינטנסיביות יחד עם המזכיר ומנהל הקהילה.

מסלול צעירים כפי שכבר הוזכר בדף גבע בעבר, נדון מחדש ועובר התאמות ליכולות גבע מחד ולצרכי הצעירים מאידך. המורכבות גבוהה וסבוכה בעיקר סביב נושאי ליבה כגון: שנת בית, עבודת צעירים בשכר בגבע ועוד.

צפי לדיון בהצעה והחלטות ברמה הציבורית- בחודשים הקרובים וטרם כניסת 2018.

קליטה

תהליך הקליטה בהאטה והוא נובע באופן ישיר ממספר גורמים, תהליכים והחלטות השלובים זה בזה:

·        מצאי הדירות הצטמצם בשנה האחרונה ונמצא במחסור כתוצאה מקליטה מבורכת.

·        הקפאה של בניה חדשה מזה זמן.

·        שיטת המכרזים - נותנת עדיפות לחברים ומועמדים בגבע.

מצב זה יוצר תסכול (מובן) בקרב הבנים, משפחותיהם ובקהילה עצמה. המשמעות- רצונה של גבע לקלוט את בניה גדול מיכולתה. אנו תקווה שרווחה מסוימת תורגש עם בנייה חדשה של 8 יחידות דיור בעתיד הקרוב. כמו כן, חלופת האגודה אמורה לספק מענה לקליטה ברמה מערכתית וארוכת טווח. עד אז אורך רוח סבלנות- לא פשוט!

לקראת מועמדות- הועדה פגשה את חמשת הנקלטים טרם 'מועמדות'. הנקלטים בני זוג  של בני גבע. מטרת הפגישות להכיר את הנקלטים ע"פ קריטריונים לקליטה: היבטים חברתיים, כלכליים (עבודה ופרנסה) הסדרים כספיים, בריאותיים ועוד. באוגוסט יוצגו הנקלטים במזכירות ובהמשך כמקובל בהליך הקליטה: אסיפה וקלפי (רוב רגיל).

ואי אפשר בלי ברכות לסיום פרק ולהתחלות חדשות

בשעה טובה סיימו הי"בניקים את מערכת החינוך הפורמלית ועברו לרשות 'ועדת צעירים'. באוגוסט יצאו זה אחר זה לשנת שירות ולצבא. צאו בשלום וחזרו בשלום!

שנת שירות - החודש מסיימים את שנת השרות דותן רם ונוי חרפ . ברכות חמות, גאים בכם מאוד מאוד!

סטודנטים- לקראת קו הגמר, עוד מאמץ קטן, הצלחה רבה בבחינות ובעבודות ומי שסיים ופנוי מוזמן לבריכה להתרגע!!.

בקשה,

צעירים (שעשו שנת בית) המעוניינים להתחיל ללמוד בשנת תשע"ח– אנא פנו אלי עד 15 לאוגוסט.

המשך קיץ נעים ולא מידי חמים!!

בברכה, רינת בשם ועדת צעירים

מופיע בעלון:
תגובות לדף