לקראת הצבעה על היוצאים ללימודים - ו. משא

לקראת הצבעה על רשימת הלומדים בקלפי – המלצת ועדת מש"א


מתחילת חודש ינואר עוסקת הנהלת מש"א (שמתפקדת גם כועדת השכלה ואחראית על כל תחום ההשכלה) בהרכבת רשימת הלומדים. הועדה בחנה באופן אובייקטיבי כל בקשה, אל מול רשימת קריטריונים, כפי שמוגדר בתקנון השכלה. רשימת הקריטריונים כוללת בין היתר יציאה ללימודים בפעם הראשונה או האם למד בעבר, שיפור כושר התפרנסות, גובה שכ"ל, יציבות בעבודה קיימת ועוד.

רשימת הלומדים שגובשה על פי הקריטריונים שבתקנון, הועברה לדיון ענייני ושמי במזכירות ולאחר מספר שינויים קבלה את אישורה.

אנו, חברי הנהלת מש"א, מבקשים לכבד את העבודה שנעשתה על ידי הועדה והמזכירות, שדנה ואשרה את הרשימה, תוך הכרת הפרטים הרלוונטים לגבי כל בקשה ועל פי כללי התקנון ומבקשים שתצביעו בעד כל הלומדים.

לפני כארבע שנים שונה נוהל הגשת רשימת הלומדים מרשימה שמית והצבעה בקלפי, לרשימה שאושרה באסיפה בשלמותה. אנו מאמינים שנוהל זה מאפשר החלטה שמבוססת על עובדות, מידע רלוונטי, כללי תקנון ודיון ענייני, ומקטין האפשרות "להתחשבנות כזו או אחרת".

היה ראוי שבמידה ויש הסתייגות עניינית כלפי מישהו/י מהלומדים, הדבר היה מובא מפני הועדה והמזכירות לבדיקה והחלטה.  

בברכה, הנהלת מש"א

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף