משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר

 

חשמל

ברור שמי שרואה את הכותרת "חשמל" מיד עולה בראשו השאלה -  מה אני צריך לשלם הפעם בחשמל ? לא צריך שום דבר חדש. אבל אפשר דווקא לבוא בגישה חיובית ולזכור את השיר היפהפה ששרה רותי נבון " חשמל זורם בכפות ידך  - אהוב אותי לאט".

והנה ישנם מספר מקומות – אירועים בגבע שמורגש בהם חשמל. וחשמל מביא ברכה אך בשימוש לא זהיר גם סכנה רבה בו.

ביום שישי 21.7.2017  מספר נושאים הולכים לקלפי  - ופה ושם אני חש בחשמל באוויר – ומבקש לגשת בגישה חיובית.

תכנית הבניה 2009 -  הולכים לבנות 4 בתים חדשים בתהליך שמתחיל בהצבעה זו על המיקום של הבתים.

ההצעות על הלוח בחדר אוכל  -  מי שלא מבין עדיין על מה מדובר מגיע לקלפי והולך לראות על הלוח ואחר כך מבין.

ואם עדיין לא מבין שואל עד שמבין ואחר כך הולך ומצביע.  למה להצביע בעד – כי צריך להתקדם עם השיפוצים והבניה ולפתוח את "הצנרת הסתומה" של הקליטה ולשפר דיור לחברים. אין לנו בטוח הנראה לעין חלופות אחרות לתהליך הזה.

חדוה שקד למש"א -  גבע צריכה מרכז למשאבי אנוש שעליו מוטלות משימות רבות.  ישנן מאוכזבי מש"א  ,  ישנם תומכי מש"א  , אבל מעבר להיבט האישי של כל אחד צריך לנהל מערכת יחסי עבודה ותנאי עבודה של 70 שכירים , למעלה מ – 100 עובדי חוץ ,  ניהול כח אדם ברוב ענפי השירותים ועוד.  חדוה הייתה במזכירות ובאסיפה והציגה עצמה , ענתה על שאלות . כעת להצבעה בה דרוש רוב 60% . 

גלית אורן לגיל הרך -  כבר מרכזת את הגיל הרך מלאה באנרגיה  ,  חשמל חיובי .  נוכחות אנרגטית כבר מורגשת. אין צורך להוסיף מילים.

הרחבת ועדת קלפי -  נשאלתי למה להצביע בקלפי על חברי הועדה ?  כי אנו מתחילים לנהל פרוטוקולים של הצבעות קלפי בנהלים מדויקים הנקבעים על ידי דרישות הרשם וכפי שקיבלנו לאחרונה בריענון שהתחיל בתהליך ההצבעה  לחלופת האגודה. גם חברי ועדת הקלפי שכבר נבחרו וגם חברי ועדת הביקורת כולם עמדו לבחירה אישית ועברו.  

רשימת לומדים - הרשימה עברה דיונים בוועדת השכלה ואחר כך התאמות במזכירות. 

הרשימה מִרכֶּזֶת חשמל - לכל אחד סיבותיו ושיקוליו להצביע כפי שיצביע.  אני מוצא לנכון לבקש מכל אחד ואחת לחשוב פעם אחת נוספת בפתיחות וברצון טוב לפני שיצביע.

לבסוף  מכתבי 30 + יוצאים לדרכם .

בהתאם להחלטת הקלפי מתאריך 7.7.2017  אנו מוציאים המכתב לכל בני/בנות גבע בגילאי 30-40 שאינם חברים או מועמדים בגבע. 

 מכתב זה הוא הליך פורמאלי שמטרתו ליישר קו בין אלה אשר טרחו והשיבו/ חתמו על הודעות סיום מועמדות/עזיבה לבין אלה שמכל סיבה שהיא לא חתמו על מסמך סיום מועמדות/עזיבה – מכתב מזכיר.    נודה לכל אחת ואחד שיקרא מכתב זה ויפעל על פי הנחיותיו. אבקש מההורים המקבלים המכתב בתאים שלא להיכנס לחרדה והתרגשות מיותרים ולכן ההודעה הזו שבאה לפרוק חשמל ולתאם ציפיות . בכל שאלה אפשר לפנות אלי או לרינת גלילי.

שבת רגועה – בריכה שלווה וקרירה  ,  שקט בשערים הצהובים הפתוחים,   ופחות חשמל ...

יאיר

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף