מעט מנהל הקהילה - דורון חורב

מעט מנהל הקהילה


שלום חברים,

אלי החשמלאי המסור העובד בגבע

הרכילות, מטבעה היא מסחר במוצרים מיד שנייה ואילך, כך שיש להניח כי נדונה ידיעה חבוטה, וכדי לתת סדר בדברים, להלן:

לאחרונה מתפשטות במדרכות הקיבוץ, שמועות באשר לעתיד העסקתו של אלי החשמלאי בגבע.

אבקש לציין שבין התהליכים השונים שמובילה המזכירות, אנו בודקים אפשרויות לרה-ארגון ולהתייעלות בענפי השירות. במסגרת זו אנו בוחנים גם את פעילות ענף הבניין, אשר בו עובד אלי. מכאן ועד השמועות בעניינו של אלי המרחק גדול.

אם וכאשר נחליט על דרך פעולה בכל אחד מהענפים הנבחנים, וגם בענף הבניין, נעשה זאת בשיתוף הגורמים הרלוונטיים ועל פי כל דין.

סדנת האופניים שבה לפעול

בתחילת השבוע הסתיימה התקנת מדחס ייעודי בסדנת האופנים, והשירות המסור אותו מספק קובי רון לרווחת החברים, חוזר לסדרו.

מחוץ לסדנה אנו פועלים להסדיר עמדת ניפוח חיצונית עבור אופניים וקלנועיות, זאת בנוסף על העמדה המוצבת בסמוך לחדר האוכל.

לפי היכולת, נבחן האם ניתן להציב עמדת נישוב, המאפשרת ניקוי אופנים וציוד טיולים מחול ולכלוך.

תמורות במשאבי אנוש

השבוע, סיים אלון קרל את עבודתו בגבע כמנהל מש"א.

מועמדותה של חדוה שקד מקיבוץ עין הנציב, תוכרע בקלפי ב 21/7.

אם תיבחר חדוה לתפקיד, היא תחל את עבודתה בגבע ביום ראשון 23/7.

ענת לביא, המסייעת בידי אלון בנושאים שונים שבתחומי אחריות מש"א, יוצאת לחופשה בת כחודש ימים, מעט לפני סוף חודש זה.כלומר, צפויה לנו תקופה בת חודש ימים לערך, שבה יינתנו מענים חלקיים לצרכי החברים ומנהלי הענפים בכל הקשור למש"א.במהלך השבוע הבא נסיים להגדיר את עבודת המערכת בתקופת ביניים זו, על מנת לספק מענים לצרכים, ונפרסם הדברים לציבור. חברים ומנהלי ענפים, אנא היו סבלניים בתקופה זו, והמשיכו להתנהל במסגרת הכללים ולוחות הזמנים שהונהגו עד כה.

לאלון ולחדוה, כל אחד בדרכו, איחולי הצלחה, אתגר וקורת רוח.

ולסיום, מרפי טוען בחוקיו, כי הדרך הקצרה ביותר בין שתי נקודות, סביר שנמצאת בתיקון.

לשבת של מנוחה שנזכור, כי גם אם ארוכה הדרך, בוא יבוא האור.        

דורון חורב, מנהל קהילה

מופיע בעלון:
תגובות לדף