מאיר הר ציון - דנדי

על מותו של חבר בחיר הלוחמים

מאיר הר-ציון

אבלים חבריך

ביחידה 101

מתוך "ידיעות אחרונות"
מופיע בעלון:
תגובות לדף