משולחן המזכיר - יאיר קארו

משולחן המזכיר


אסיפה ובניה

באסיפה "רבת משתתפים" ולקוית שמע (יוסדר מיקרופון נייד בקרוב)  נידונו הנושאים הבאים.

1.      הסדר סיום מסלול צעירים בגיל 30 וסיום מועמדות.

התקיים דיון ובסופו הוחלט כדלקמן:

במשפט 3 במכתב סיום המסלול הוחלף הנוסח המקורי בשורה הבאה:

במסגרת קרן חיים יחושב עבורך הסכום לו הנך זכאי וסכום זה יישמר לרשותך.

החלטה:  להעביר הנוסח המתוקן לאישור הקלפי 7.7.2017.

 2.      ועדת ביקורת.

החלטה: אושר להצבעה בקלפי  7.7.2017 הרכב הועדה: יצחק גפן – יו"ר,  דובי פלג – אורלי ברזק - עליזה ידין – דוד ברעם – יותם אורן.

ההצבעה היא אישית יו"ר הועדה זקוק ל 60%  מהקולות.

3.      ועדת חינוך.

המועמדת הילה בארי-לנדאו הציגה עצמה ואת מועמדותה.

דורן חורב הודה לרועי לרון על עבודתו כיו"ר הועדה ולהילה על הצגת מועמדותה.

החלטה: אושר להצבעה בקלפי 7.7.2017 . נדרש רוב רגיל.

4.      ועדת פרט.

יאיר הציג מועמדותה של רינה ידין לקדנציה שניה בראשות ועדת פרט.

החלטה : אושר להצבעה בקלפי 7.7.2017 . נדרש רוב רגיל .אומדן עלויות תשתיות לבניה בדרום הגבעה.

נתבקשנו  באסיפה לפרסם תוצאות אומדן עלויות תשתיות לחלופות שונות של בניה בדרום.

המתמחר שערך את האומדנים הקודמים ביצע בדיקה של מספר חלופות .

ריכוז מצורף מטה. ניתן לראות המגרשים על פי מספריהם במפה התלויה בחדר האוכל.

נעיר כי בכל צירוף של שני בתים ( 4 דירות)  בחלופות שנבדקו, אומדן התשתיות גבוה אף יותר מהחלופות שכבר נבדקו לכל  ארבעת הבתים ( 8 דירות) - בניה בתוך השטח המבונה, שכונה צפונית.

נעיר כי בבניית בית אחד (בכל חלופה)  בשטח הדרומי עלות התשתיות הנדרשות היא בקירוב עלות דירה נוספת וגבוהה משמעותית מאומדן התשתיות לבניית ארבעת הבתים בתוך השטח המבונה.

מתעניינים בפרטי התחשיב מוזמנים לפנות לכרמלה גלילי יו"ר רשות הבניה.

שבת שלום – יאיר קארו.

 

#

מגרשים

מיקום המגרשים

מספר בתים דו משפחתיים

עלות (כולל מע"מ)

דגשים

1

14-15

מגרשים הצפון מזרחיים בתכנית , מתחם "המשולש" ליד חדר החשמל הראשי של גבע

1

770,000 ₪

העברת קן מתח גבוה, שינוי תווי הכביש

2

1-2

מגרשים המערביים בתכנית , מעבר לכביש ההיקפי וממערב למתחם החילים באשקוביות

1

664,000 ₪

קו חשמל , מסלעות בשל תוואי השטח, שטח חקלאי שאינו כלול בתחשיב.

3

6-11

מדרום לכביש ההיקפי מול בית בן יוסף/אלוני

2

969,000 ₪

עבודות פיתוח ומסלעות בשל תוואי השטח, התאמות בכביש

4

16-19

המגרשים מעבר לכביש ההיקפי המזרחיים ביותר מתחת לביתן השומר

2

1,020,000 ₪

קו חשמל, עבודות פיתוח ומסלעות, התאמות בכביש.

 

מופיע בעלון:
תגובות לדף